Обществени консултации

Проект на Програма за развитие на регионите 2021-2027

Обществени консултации на проект на Програма за развитие на регионите 2021-2027
В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира обществени консултации на проекта на Програма за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027. Проектът на програмата е качен и на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, както и на интернет страниците на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.bg и на програмата: www.bgregio.eu.
На посочените страници можете да намерите и информация относно общественото обсъждане на проекта на ПРР 2021-2027, което ще се проведе на 9 април 2021 г.
Срокът за изпращане на писмени предложения и становища по публикувания проект на ПРР 2021-2027 е 19 април

 


Дата на откриване: 17.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 19.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 март 2021 г. 21:41:32 ч.
Aziti

Примера на общинските служители

Често общинските служители избягват да записват децата си в селски детски градини и училища, а се "насочват" към по-големи общински и или областни образователни центрове. По този начин те поставят под въпрос нивото на образование на място и дават пример на съгражданите си да не записват децата си в местното учебно заведение. Как може да се противидейства на този тип нагласи на общински и държавни служители?! Например чрез повишаване нивото и гарантиране на качествено образование в населеното място ДОРИ за техните, а не САМО за чуждите деца.

22 март 2021 г. 11:58:12 ч.
det_ivanova

мерки за насърчаване на икономическата активност

Здравейте. Въпросът ми е доколко новият Закон за индустриалните паркове ще окаже влияние върху изпълнение на мерки за насърчаване на икономическата активност, вкл. инвестиции в индустриални зони/паркове. С други думи, за да се изпълняват подобни мерки следва ли съществуващите зони/паркове да отговарят на изискванията на закона?

24 март 2021 г. 13:20:57 ч.
Alex

Проект на програма, която води към нищото за народа и към нещо за управляващите

https://pogled.info/bulgarski/zagivaneto-na-balgariya-e-planirano-analizat-na-proekta-na-programa-za-razvitie-na-regionite-2021-2027.127557