Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища

Действащата Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища в община Ямбол е приета с Решение по точка трета на ХІV сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 04-11.02.2005г. Към настоящия момент са настъпили промени в действащото законодателство и поради тази причина определени от текстовете не са актуални. Също така, практиката по нейното прилагане показва, че някои от процедурите по наредбата е необходимо да бъдат прецизирани: редът за отдаване под наем, изискванията към кандидатите и документите, с които се удостоверяват. Отделно от това, отново на база натрупания практически опит от управлението и разпореждане с общински жилища, с предложения проект на наредба се предвижда наемателят да заплаща депозит в размер на 1 месечен наем. Последният има за цел да обезпечи евентуални незаплатени наемни вноски, задължения към експлоатационни дружества или разходи за ремонт. Предвидено е минимално увеличение на базисната месечна наемна цена (основна наема цена) за 1 кв. м. полезна жилищна площ, която се предвижда да бъде 0.70 лв. Последното увеличаване на същата е извършено през 2014 г., т.е. преди почти седем одини, в рамките на които са настъпили съществени промени в обществено-икномическите условия както в РБългария, така и в община Ямбол.


Дата на откриване: 17.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Ямбол
Дата на приключване: 31.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 март 2021 г. 22:12:33 ч.
Сирма

Много добре сте предвидили част от обстоятелствата да се удостоверяват с декларации

Поздравления за любимата ми община.

Много добро впечатление ми направи чл.4, ал.3 Обстоятелствата по ал.2, т.1, т.2, т.3, т.5, т.7 и т.8 се установяват с декларация по образец от гражданите, а за т.4 и т.6 се прилага документ за доход и документ за застрахователна стойност