Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Предлаганата нормативна промяна на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания ще доведе до:

 

- Прецизиране на съществуващите разпоредби за привеждане в съответствие с извършени изменения и допълнения на Закона за хората с увреждания, в сила от 1 януари 2021 г., с оглед правилното правоприлагане, което е изключително важно от гледна точка на законността.

 

- Създаване на необходимите управленски и организационни предпоставки за осигуряване на предоставяната от държавата социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания.

 

- Постигане на необходимата координация на органите, имащи отношение към реализацията на правата на хората с увреждания на национално и местно равнище.

 

Основната цел, която се постига с приемането на предложената промяна е синхронизация на действащата правна уредба и повишаване на ефективността при реализацията на политиката в областта за правата на хората с увреждания.

Очакват се положителни въздействия за заинтересованите страни, посредством създаване на адекватна подзаконова нормативна рамка за защита на правата на хората с увреждания при оптимален ред и ясни процедури.


Дата на откриване: 26.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари