Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело

Предлаганите промени в Наредбата са от съществено значение за по-добрата регулация на ползването на военно-почивните домове и хотели и съответно за повишаване качеството на туристическите услуги, предлагани в тях. Основните промени се състоят в следното: 

Предвижда се промяна относно започването на смените за летния отдих, като същите да започват от събота. С предлаганата промяна ще се постигне по-ефективно използване на отпуска от лицата, ползващи почивки. Това може да се постигне поради факта, че смените са 7-дневни и започвайки от събота ще приключват в събота и по този начин ще се налага по-малък отпуск от лицата, които ще ги ползват. Досега смените започваха от експлотационния период на обекта, като единствено целогодишните обекти започваха от 1 юни.

Заложената промяна относно възможността да се ползват по социална програма още до 5 дни в активния летен сезон, при наличие на свободни помещения, след първия ден на свободната продажба на картите по чл. 18, ал. 5 от наредбата цели повишаване на заетостта на морските военно-почивни домове и хотели, като общия брой дни в активния летен сезон не може да надвишава 12 дни.

Мотивите за изменение в чл. 15, ал.1 в т. 2 да отпадне думата „включително“ е във връзка с това, че досегашният текст, гласящ „до навършване на 3-годишна възраст, включително“ се разбира двусмислено от клиентите и възникват спорове по прилагането му, което налага и прецизирането му.

С предложената промяна за създаване на т. 3 в чл. 15, ал. 1 от Наредбата се цели улесняване процеса по издаването на картите за почивка, като няма да се издават карти за почивка в случай, че броя на почиващите надвишава броя на леглата в помещението, включително и когато сред почиващите има лице, ненавършила 3-годишна възраст, и липсва заявено изрично желание от страна на почиващите да не му се осигурява легло. Промяната е във връзка със стриктното спазване на чл. 15, ал. 1, т. 2 изречение второ от Наредбата, където е регламентирано, че броят на почиващите следва да не надвишава броя на леглата в помещението. Наблюдава се, че при разпределението на картите от структурите не се спазва горепосоченото и се налага списъците да бъдат връщани, за да се направят съответните корекции, което изключително много затруднява процеса по обравотването и издаването на картите за почивка.

С цел максимална заетост на военно-почивните домове и хотелите преди започването на първата смяна за летен отдих и приключване на последната смяна, оставащите дни да бъдат продавани на свободна разпродажба.  

Направените допълнения в чл. 16, ал. 2, касаещи почивите в чужбина, са с цел прецизиране на досегашния текст. Предложението за горепосочените промени е мотивирано от случващата се понякога практика с останали незаети карти за чужбина за някои групи и необходимостта за спазване на належащи срокове, касаещи разплащане с контрагенти и подаване на имена на участниците в групите за самолетни билети и застраховки, което носи рискове за финансови загуби и неустойки от страна на Агенцията в случай на незакупени карти.  

 С предложената промяна в чл. 19, ал. 2  се предвижда възможността картите на свободната разпродажба да се продават за различен период от определените смени, като смяната може да започва от ден, различен от деня на смяната, определена по чл. 10, ал. 2 със заповед на министъра на отбраната и различно времетраене на почивката. Основната промяна, която се предлага с настоящето изменение на Наредбата е промяна в експлоатационния период на хотел „Олимп“ находящ се в к.к. Боровец. С промяната се цели обектът от сезонна експлоатация 01.11.-30.04 да премине на целогодишна експлоатация, с което ще се задоволят нуждите от почивка по социална програма на служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.  Близостта на к.к. Боровец до редица археологически и културни забележителности, разположеността му в Природен парк Рила, наличието на спортни и туристически съоръжения го правят привлекателен през всички сезони на годината. Съществува интерес за лятна почивка от военнослужещи и служители на МО, особено от черноморския регион и големите градове, където температурите през лятото са високи и има интерес към прохладните планински курорти. Освен това, затварянето на един обект за няколко месеца е свързано с неоправдани разходи по неговото обслужване, без да носи каквито и да било приходи.

 


Дата на откриване: 22.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 март 2021 г. 21:19:57 ч.
papi79

7-дневната почивка

"С предлаганата промяна ще се постигне по-ефективно използване на отпуска" - това не е вярно, защото 7-дневната почивка си е 6 дни както и да я смятате, а военнослужещите не са администратори и ако ползват отпуск от понеделник, това не значи, че в петък за събота или събота за неделя не може да са на дежурство. Ако се направи почивката не 7 а 5 дни повече хора ще могат да ползват базите за отдих. Но аз предлагам да бъде 3 дни - така най-ефективно ще може да се почива - 1 ден отпуск и два компенсация - е това е мечтата на всеки военен! А щом ще може да се ползват до 12 дни, защо не се направят смените по 12 дни, или по логиката събота-събота - направо 14 дни? Кой и как го прецени, че 7 дни са достатъчни (в същност са 6 като махнем пътя)? Орязването на правата на военнослежещите е стара практика на това управление на МО, единствено министър Цонев успя да въведе нещо смислено и стойностно, останалото е само рязане, рязане ... без грижа за обикновените военнослужещи. Предложете по-добре вариант за т.нар. свободна продажба без стълпотворения в тая епидемична обстановка - в страницата на Агенцията или тази на МО например - така ще са видими всички заявки и на кого е дадена картата, а не като сега - кой превари или спи цяла нощ пред Агенцията?