Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на ЕС

 

С предложения проект на Наредба за изменение на Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Общността, се цели да се актуализира текста на наредбата съобразно новите изисквания на европейското законодателство.
С проекта се предлага да се усъвършенства механизма за връчване по електронен път на решенията за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, регистрирани в други държави-членки. Считаме, че по този начин, ще се способства да се гарантират правата на икономическите субекти и ще се затвърди принципът на неутралност на системата на данъка върху добавената стойност в България.
При така предвидените изменения данъчно задължените лица установени в други държави-членки ще имат възможността директно да получават, на определените от тях адреси на електронна поща, решенията на НАП по възстановяването на ДДС. По този начин се намалява административната тежест, въведена със стария режим, когато решенията се изпращаха от българската приходна администрация на приходната администрация, в държавата където е установено лицето, която от своя страна го препредаваше на икономическия субект. Тази процедура беше достатъчно тромава и въвеждаше допълнителни административни тежести за лицата.
Проектът предвижда терминологични промени, които са породени от новото право на Европейския съюз, например “Общността” се заменя с “Европейския съюз”. Също така електронният подпис следва да се наричаквалифициран” вместо остарялото универсален”.
 От  промяна на наредбата ще се възползват само чуждестранните юридически лица, които закупуват стоки или услуги на територията на България.


Дата на откриване: 15.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 29.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари