Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград, мотивите съответно докладът и проектът на акт за приемане се публикуват на интернет страницата на община Велинград и на Портала за обществени консултации, за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок за предложения и становища по настоящия проект. При изработване на проекта са спазени принципите на необходимост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.


Дата на откриване: 10.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Велинград
Дата на приключване: 23.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари