Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се дава възможност да се предоставя и в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на обществени консултации, предложения, становища по изменение и допълнение на съставителя на проекта. Причините за прилагане на краткия срок са публикуваните в Държавен вестник бр. №107 от 18.12.2020 г. за изменения и допълнения на Закона за общинска собственост и Закона за местното самоуправление и местната администрация, с оглед на което е необходимо да бъдат направени изменения в настоящата Наредбата с цел привеждането и в съответствие със закон от по-висока степен.


Дата на откриване: 2.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Смолян
Дата на приключване: 16.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари