Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Съгласно изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА, проектът на Наредбата се публикува на Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/ и на интернет страницата на Община Раднево, за предложения и становища, като по този начин на заинтересованите лица се дава 30-дневен срок за даване на предложения и становища по проекта на нормативния акт.

            Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат в деловодството на Община Раднево и Общински съвет - Раднево, както и на следния е-mail адрес:

obshtina@obshtina.radnevo.net

 


Дата на откриване: 29.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 1.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари