Обществени консултации

Проект на Стратегия на Министерството на образованието, младежта и науката за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване безопасността на движението по пътищата за периода 2011-2020 г.

Настоящата Стратегия е разработена на основание одобрената с Решение № 946/22.12.2011 г. на Министерския съвет Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата (БДП) в Република България за периода 2011-2020 г.

Проектът на Стратегия е документ за ангажираността на работещите в системата на Министерството на образованието, младежта и науката за даване на конкретен принос за реализиране на основната цел - намаляване броя на загиналите и на ранените при пътнотранспортни произшествия за 2020 г. спрямо показателите за 2010 г., значително занижаване на материалните щети от тези произшествия и достигане нивото на показателите за аварийността на водещите страни в ЕС.

Реализирането на поставените цели и задачи ще допринесе за формиране на по-адекватно поведение на децата и учениците като участници в движението, на нов вид култура в управлението на безопасността на движението по пътищата на национално, регионално и общинско ниво, в училищата и в семейството, което ще доведе до общото намаляване на пътнотранспортните произшествия и последиците от тях - убити и ранени граждани и до предотвратяване на значителни материални и морални щети.


Дата на откриване: 11.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари