Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество

Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество се цели осигуряване на ефективното прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация, като се дава изрична уредба на националните органи, компетентни да функционират като издаващ или изпълняващ орган по смисъла на Регламента и процедурите, които се развиват пред тях. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предвидени промени и в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. Регламент (ЕС) 2018/1805 е първият инструмент с пряка приложимост в областта на взаимното признаване на актове по наказателноправни въпроси, като съдържащите се в него правила се прилагат за всички актове за обезпечаване и конфискация, издадени в рамките на производства с наказателноправен характер. Регламентът е насочен към оптимизиране на процедурите за взаимно признаване на тези актове с оглед улесняването на трансграничното възстановяване на имущество и ускоряването и опростяването на обезпечаването и конфискацията на активи, придобити от престъпна дейност, в Европейски съюз. Изхожда се от разбирането, че обезпечаването и конфискацията са сред най-ефективните средства за превенция и борба с престъпността, включително с тероризма и организираната престъпност. Очакванията са, прилагането на Регламента да доведе до отнемането на повече активи, генерирани от престъпна дейност.


Дата на откриване: 26.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари