Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Проектът на Наредбата предвижда освобождаване от заплащане на такса за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена, тъй като размерът на таксите следва да се определя при спазване на принципите заложени в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ – възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. В допълнение, удостоверението за идентичност на лице с различни имена е основен акт, с който се удостоверява неговата идентичност, поради което е налице и необходимостта от защита на обществения интерес. В тази връзка, отчитайки социално-икономическата и обществена необходимост за ползване на административната услуга от всички граждани, текущата такса за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена е неприемлива.


Дата на откриване: 20.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Търговище
Дата на приключване: 19.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари