Обществени консултации

Проект на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Раднево

Проектът за Наредба за условията и реда за финансиране на спортни клубове в Община Раднево е изработен при отчитане на специфичните особености на дейността по финансиране на спортни клубове. Създадената наредба прилага гъвкаво правила и норми, като отчита специфичните особености на местните клубове.
 
Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта – чл. 133 „ Общините може да подпомагат юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата и младежите да се занимават с физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност. Общините подпомагат приоритетно дейностите в областта на спортa за всички. Условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се определят с наредба на общинския съвет.“
 


Дата на откриване: 18.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 18.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари