Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя  30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на община Айтос – 14.01.2021г., и в Портала за обществени консултации, в който могат да представят  предложения и становища относно изготвения Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос /Приета с реш.№226/30.11.2016 г., пр.№14, публ. – в.„НП”, бр.87 от 2016г., в сила от 03.01.2017 г./
 
Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на община Айтос в Центъра за услуги и информация на гражданите на адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: obshtina@aytos.bg 
 


Дата на откриване: 14.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Айтос
Дата на приключване: 13.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари