Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуването, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим. Предложения могат да бъдат предоставяни на e-mail: kmet_krichim@abv.bg; obs_krichim@abv.bg или в деловодството на Общински съвет и/или Община Кричим на адрес: п.к. 4220, гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, пл. „Обединение” № 3.
За контакти:
Владислав Вълчев - юрисконсулт при община Кричим
тел. 03145/2063


Дата на откриване: 11.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кричим
Дата на приключване: 10.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари