Обществени консултации

Проект на Наредба по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с промени в Закона за автомобилните превози в сила от 01.01.2021 г.( - ДВ, бр. 60 от 2020 г.) с наредба на общинския съвет се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация на таксиметров превоз на пътници и за вписване на промени  ви уведомяваме, че на 10.02.2021 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Доспат ще се проведе публично обсъждане на проекта за промени в чл.28 от Н А Р Е Д Б А по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат 
 
 
        Гражданите и други заинтересовани лица могат да правят предложения в деловодството на общинска администрация Доспат, до 9:00 ч. на 09.02.2021г. 


Дата на откриване: 8.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Доспат
Дата на приключване: 7.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари