Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Раднево

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА, на заинтересованите лица се дава краткия 14-дневен срок за даване на предложения и становища по проекта на нормативния акт, считано от датата на публикуване.

 

Причините за прилагане на краткия срок са следните: 

 

Промените в ЗМСМА бяха обнародвани в края на 2020 г., след като беше приет и обнародван Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Община Раднево е стартирала процедурата по съставяне и приемане на общинския бюджет, който предстои да бъде внесен и разгледан от общинския съвет до края на януари 2021 г., но при това положение е необходимо да бъдат направени съществени изменения в проекта на бюджет, съобразени с измененията в ЗМСМА, което налага и настоящата промяна в Наредбата.

 


Дата на откриване: 23.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 6.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари