Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

Съгласно разпоредбите на чл. 283, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗПУО държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование в общинските детски градини и училища. Предоставените на общините за тази цел средства се разходват, както следва: не по-малко от 50% от тях -  за пълно подпомагане на заплащането на такси, а останалата част – за намаляване размера на таксите на всички останали родители на децата от възрастовата група. В компетентността на общинските съвети е да определят условията и реда за пълно и/или частично подпомагане на родителите за заплащане на такса за дейностите по хранене на децата – в наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.


Дата на откриване: 14.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Долни чифлик
Дата на приключване: 28.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари