Обществени консултации

Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Срокът за публикуване в портала за обществени консултации на предложение № РД20023849ВН/10.12.2020 г. от кмета на Община Варна до Общински съвет – Варна  е 14-дневен, съгласно чл. 26, ал. 4, изречение последно от Закона за нормативните актове. По-краткият срок е обоснован от необходимостта да се обезпечи дейността на институциите в системата на предучилищното образование, в които се осъществява задължително предучилищно образование от началото на 2021 г. 

 

З аинтересованите лица могат да подават своите предложения и становища в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Варна на адрес: гр. Варна, бул. "Осми приморски полк" №43 или на e-mail адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg.


Дата на откриване: 10.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Варна
Дата на приключване: 24.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари