Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за преименуване на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Академия за бизнес и мениджмънт

С проекта на Решение се предлага преименуването на частното Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив, в Академия за бизнес и мениджмънт.

Основен мотив за решението на Академичния съвет е фактът, че обучението на студентите и научните резултати на академичния състав през последните години е със силен акцент върху икономиката и управлението, като постепенно се е променил и профилът на висшето училище. Подготовката на студентите в момента е насочена основно към създаването на кадри за икономиката, бизнес администрацията и управлението на общините.

С наименованието Академия за бизнес и мениджмънт се постига по-точна идентификация на висшето училище и същевременно се запазва неговата определеност като специализирана образователна институция, подготвяща специалисти в професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“.


Дата на откриване: 10.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 януари 2021 г. 13:20:26 ч.
НАОА

Становище на НАОАОт името на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/ изразявам становище по гореописания проект, както следва:

Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 5 от Закона за висшето образование /ЗВО/ Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите представлява специализирано висше училище, което може да провежда обучение само в една от основните области на науката. Освен това наименованието му следва да отразява специфичната област, в която то подготвя специалисти.

Поради това, моля да имате предвид, че промяната на наименованието на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите не може да води до изменение на неговия статут на специализирано висше училище и то следва да продължи да провежда обучение отново само в една от основните обласи на науката.