Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат, на заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване на предложения и становища по предложения проект.


Дата на откриване: 9.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 23.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари