Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи

С проекта правомощията на хазартния регулатор се прехвърлят към Националната агенция за приходите. 
Регламентират се общите задължителни игрални условия и правила при организирането на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала; хазартни игри в игрално казино; игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета; игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти; лотарийни игри по смисъла на чл. 48 от Закона за хазарта (ЗХ).
Изменят се препратките към нормите на Закона за хазарта, съобразно промените в него, въведени с ДВ, бр. 69 от 2020 г. 
Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 4.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 3.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари