Обществени консултации

проект на Нова Наредба за реда и условията за платено паркиране на ППС на територията на община Несебър

С Решение № 714 от протокол №24/01.02.2018 г. на Общински съвет- Несебър е дадено съгласие за процедиране на проект за „Актуализация на транспортно- комуникационна схема за гр.Несебър-нова част“, с обособяване на зони за кратковременно и преференциално паркиране в обхват на „Синя зона“. С настоящия проекта за наредба се уреждат законовите предпоставки на условия и контрол, необходими за въвеждане на предвидения ред на платено и преференциално паркиране. Проекта е съобразен с направените предложения при първоначалното обсъждане на проекта. Поради съществено изменение в раздел три и четири от първоначалният проект се публикува повторно за обществено обсъждане а срокът за неговото обсъждане е съгласно хипотезата на чл. 26 ал.4 от ЗНА


Дата на откриване: 30.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 14.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари