Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал.1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи

Необходимостта от промени в Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал.1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (Наредбата), е в във връзка с предвидено в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала в МВР и взето решение за увеличение с 15 на сто на основните възнаграждения на служителите в МВР. С предлаганите промени се цели увеличаване на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР и лицата, работещи по трудово правоотношение, следствие на което и постигане на по-високи резултати при изпълнение на дейностите на МВР и стимулиране продължителността на работа във ведомството. В проекта на Наредба се предвижда увеличение на възнагражденията на всички служители с 15 на сто, като за служителите с преобразувани правоотношения считано от 01.02.2017 г. на основание § 70 от ПЗР на ЗИДЗМВР, се предвижда увеличение с 3 на сто на заплатите им за длъжност. За лицата, работещи по трудово правоотношение от групата „Специалисти със средно образование и професионална квалификация“, „Специалисти със средно образование“, „Помощен персонал със средно образование“, „Квалифицирани работници“ и „Неквалифицирани работници“ е предвидено увеличението, във връзка с очаквания нов размер на минималната работна заплата за страната, считано от 01.01.2021 г., на началната заплата за длъжност от 610 лв. на 650 лв.


Дата на откриване: 27.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 11.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 ноември 2020 г. 18:52:30 ч.
Пенчо

Еданаква сума

Предлагам на всички да се увеличението ,с изключение на преобразуваните, да е еднаква сума. При вашето предложение, разликата между служител на улицата и този на топло става още по-голяма.

28 ноември 2020 г. 22:58:24 ч.
DGD72

Да не се приема Наредбата в този и вид!!!

Моля да не се приема Наредбата в този вид защото така предвиденото увеличение смпрямо същата наредба от 03.01.2020 не е 15% !!! На 1000 лв (КО) основна заплата 15% не е 1139  или на 990 лв (старши полицай) сега -1126 не е 15%. В случая са ощетени точно тези които са на първа линия в борбата с COVID-19. Тази Наредба е и в противоречие с приетото от Народното събрание 15% увеличение на заплатите за всички служители на МВР , защото в този проект на Наредба за някой увеличението ще е повече от 20 % , а за други под 15% в сравнение с предходната Наредба !!! 

29 ноември 2020 г. 12:06:55 ч.
Lazarov

равна сума за всички служители

Предлагам увеличение с еднаква сума ЗА ВСИЧКИ служители ,без да се налага за пореден път дискриминация спрямо преобразуваните на основание § 70 от ПЗР на ЗИДЗМВР. Ако се налага за тях би трябвало 3% да бъде увеличението и за тези /автори на въпросната наредба / който също са преобразувани но по ЗДСл. Защо за едни да може а за други не ? Нима за преобразуваните по на основание § 70 от ПЗР на ЗИДЗМВР хляба е по евтин. Нека увеличението да бъде еднакво за всички с равна сума . Предлагам увеличение с еднаква сума за всички служители без значение на каква длъжност са , това да залегне в номата наредба за да не расте разликата и нарежението между служителите !

29 ноември 2020 г. 12:28:37 ч.
Lazarov

заплати

Тази Наредба е  в противоречие с приетото от Народното събрание 15% увеличение на заплатите за всички служители на МВР , защото в този проект на Наредба за някой увеличението ще е повече от 20 % , а за други под 15% , за трети ще е едва 3% в сравнение с предходната Наредба !!! Това ако не е дискриминация , кое е ? Ножицата между заплатите на  администрация и служители на терен се разтваря още повече .  Предлагам равна сума на увеличение на ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ  без начение от заеманата длъжност .

01 декември 2020 г. 12:03:25 ч.
VAP

DGD72 нещо е скаран с математиката или коментарът му е манипултивен

DGD72 нещо е скаран с математиката или коментарът му е манипулативен. По-вероятно е да е първото. Увеличението за цитираните от него длъжности е точно 15% плюс няколко стотинки бонус.

Старши полицай в момента е 979 лева. 15% от 979 е точно 146,85. 979+146,85=1125,85. В Проекта сумата е закръглена нагоре на 1126 лева.

Командир на отделение в момента е 990 лева, а не както DGD72 твърди, че е 1000. 15% от 990 е точно 148,50. 990+148,50=1138,50 лева. В Проекта сумата е закръглена нагоре на 1139 лева.

02 декември 2020 г. 08:28:17 ч.
Славкова

Определяне на мин заплата за най-ниската академична длъжност- асистент, на лицата, ЛРТП в АМВР

На 12.11.2020 г. бе публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища. Същото предвижда възнаграждението  на академичната длъжност асистент да бъде в размер на 1300 лв.

Съгласно, публикувания на 27.11.2020 година, Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 2017 година за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал.1, т.1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, възнаграждението на академичната длъжност асистент, на лицата, работещи по трудови правоотношения е в размер начална 907 лева и максимална 1274 лева. Във връзка с горното и стимулирането на преподавателския труд в АМВР

ПРЕДЛАГАМ:

Възнаграждението на академичната длъжност асистент, на лицата, работещи по трудови правоотношения в Академията на МВР да бъде приведено  в съответствие с Проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на минималната работна заплата за най-ниска академична длъжност в държавните висши училища.

02 декември 2020 г. 21:12:28 ч.
Брр

30% за всички

Когато служителите в онези агенцийки и дирекцийки дойдат да поработят това, което работим ние и издържат поне няколко дни без да минат на тежки антидепресанти.... Когато издържат на гледката на едно убийство без да си изповръщат червата или пък присъстват на една аутопсия в моргата обградени от трупове - повечето нормални хора претичват през моргата, а ние носим труповете на ръце...Когато ежедневно се притесняват за сигурността на децата си, защото не знаят кое точно от лицата, срещу което са се изправили и са накърнили интересите му , ще реши да си отмъсти... Когато намерят колата си със спукани гуми, запалена или просто обезобразена, защото на някой не му е харесало, че си му спрял далаверите.... Когато тръгнеш на работа, а всъщност изобщо не знаеш дали ще се прибереш, защото реално шансът е 50:50....Тогава ще се съглася, че всички те заслужават 30%, а ние само 15%. Да колеги - ние го заслужаваме - всички ние и това го знаят и управляващите. Смешно е обаче да гледаме в паницата едни на други - да не говорим, че така ужасно се излагаме пред обществото- да сумите са различни, но и отговорностите са различни. Не може да искаме директор, началник, криминалист, разследващ и служител в охранителна да взимат еднакви заплати. Различни са както образованието, така и квалификациите, така и отговорностите. Заплатите също са различни и това е не само в МВР. 

Предложената наредба не би следвало да се приема в никакъв случай, докато процентът не стане от 15 на 30. Всичко останало би било просто подигравка със служителите в МВР!

02 декември 2020 г. 21:39:39 ч.
Piton35708081971

РАВНА СУМА ЗА ВСИЧКИ!!!

Нека бъде равна сума за всички,защото в противен случай това увеличение няма да бъде за всички 15%, защото за някои които не са на първа линия а са на топличко ще бъде повече от 20%

02 декември 2020 г. 22:17:55 ч.
Bobby 358

Равна сума за всички , за да е справедливо ....

Равна сума за всички служители , така ще е най справедливо ! иначе за ч ще е 100 за др 400 ..... 

 

02 декември 2020 г. 23:25:16 ч.
glavutaa

Еднаква сума

Еднаква сума за всички.Както и да се изравнят основните заплати на служители които за една и съща заемана длъжност вземат възнагражденя с доста голяма разлика.При тях каквото и увеличение да се приеме ако няма изравняване на основнато възнаграждение разликата си остава!!Както е при колеги от център 112,което е крайно не справедливо и демотивиращо!!

03 декември 2020 г. 09:18:53 ч.
S.P

Да не се приема Наредбата в този и вид!!!

Тази Наредба е в противоречие с приетото от Народното събрание 15% увеличение на заплатите за  всички служители на МВР за 2021година. Наредбата води до дискриминация на служителите по параграф 70 от ПЗР на ЗИДМВР,като за тях е предвидено само 3%!!! Предлагам увеличение на всички служители с еднакъв процент!!!

03 декември 2020 г. 10:50:41 ч.
Fire81

ЕДНАКВА СУМА ЗА ВСИЧКИ!!!

Предлагам еднаква сума за всички, не е допустимо тези които работят на вън при всякакви атмосферни условие, да получат по малко от тези които са зад бюрата по цял ден!

03 декември 2020 г. 12:20:30 ч.
VAP

Съгласен съм с предложения проект

Съгласен съм с предложения проект и увеличение с 15% на длъжностите. В отговор на становища за увеличение на всички еднаква сума, това не е допустимо. Това грубо би нарушило декларираното от министър-председателя, министъра на вътрешните работи, както и посоченото в мотивите на ЗДБ увеличение за всички държавни служители по ЗМВР с 30%. При увеличение с еднаква сума ще има служители с повишение на възнаграждението с 30%, а при други – само с 5%. В допълнение, това би било пряка дискриминация на последните.

03 декември 2020 г. 16:42:39 ч.
Vasileva

Увеличение с еднаква сума за всички

Увеличението на заплатите трябва да бъде с еднаква сума за всички. В противен случай ще се увеличи още повече разликата в заплащането на служителите. Освен това, се цели да се компенсира ръста на инфлацията и поскъпването на цените, което е еднакво за всички.

03 декември 2020 г. 16:45:56 ч.
sn0

Еднаква сума за всички !!!!

Най-справедливо е сумата да е еднаква за всички ! 

03 декември 2020 г. 19:16:02 ч.
НК

РАВНА СУМА!!!

Смятам,че е справедливо при увеличение на основната заплата сумата да е равно число. 

04 декември 2020 г. 09:05:23 ч.
elizabeth_yaneva

Увеличение с еднаква сума за всички служители!

Основната част от служителите на МВР са полицаи, пожарникари и ЛРТП - т.е. изпълнителският състав, а на практика от увеличението с еднакъв процент вече трета година ще бъдат облагодетелствани ръководните длъжности и администрацията на министерството. 

04 декември 2020 г. 10:02:50 ч.
chicho mancho

преразглеждане на Класификатора!

Категорично смятам, че увеличението на основната заплата трябва да бъде или равна сума за всички, или в полза на работещите на терен. Този т.нар. класификатор задължително трябва да бъде преразгледан и да бъдат премислени разликите в заплатите между командир на екип - старши пожарникар , съответно командир на отделение и старши полицай. Разликата е смешно малка и определено демотивираща!

04 декември 2020 г. 10:21:48 ч.
лртп

Защо?

Не мога да разбера, защо за преобразуваните служители се предвиждат само 3%? Какво е това разделение? Увеличението, процентно или с равна сума, трябва да бъде еднакво за всички служители на МВР. Другото е дискриминация!

04 декември 2020 г. 16:44:32 ч.
mdi

ЕДНАКВИ ЗАПЛАТИ ЗА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ДЛЪЖНОСТА

ЕДНАКВА СУМА ЗА ВСИЧКИ  СЛУЖИТЕЛИ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ДЛЪЖНОСТА.

05 декември 2020 г. 00:40:25 ч.
ХМ

Увеличение с еднаква сума!

И аз подкрепям, предложението за увеличение на работните заплати с еднаква сума за всички!

Въпреки, че пак няма да е еднаква, след удържането на данъка на ДС - 10%, а на ЛРТП - около 24%!

 

05 декември 2020 г. 11:09:47 ч.
Rumen112

еднакво- когато и всичко друго стане еднакво

в духа на предложенията аз предлагам еднаква работа за всички, еднаква отговорнист за всички аднаква организация на работата за всички, еднакво длъжнастна характеристика за всички, еднакво изискване към образованието за всички, неко всичко да е оранжево. Това обаче макар и да звучи красиво го няма никъде. И да аз не искам еднаква сума за всички, а процентно еднакво за всички. Мотивите са ми че когато аз съм инвестирал в това да се развивам като професионалист и служител друг е стигнал определено ниво и се е задоволил с него, сага ще трябва да се задоволи и със заплащането за това ниво.  

05 декември 2020 г. 15:00:04 ч.
VAP

Съгласен съм с предложения проект

Съгласен съм с предложения проект и аргументите на Rumen112. Подкрепям предложеното увеличение с 15% на длъжностите. В отговор на становища за увеличение на всички с еднаква сума, това не е допустимо. Това грубо би нарушило декларираното от министър-председателя, министъра на вътрешните работи, както и посоченото в мотивите на ЗДБ увеличение за всички държавни служители по ЗМВР с 15%. При увеличение с еднаква сума ще има служители с повишение на възнаграждението с 30%, а при други – само с 5%. В допълнение, това би било пряка дискриминация на последните. Ако се приемат предложенията за увеличение с равна сума за всички, Наредбата ще бъде обжалвана в съда и отменена.

06 декември 2020 г. 01:42:36 ч.
паничката на другарчето

Еднакво увеличение на заплатите

В публикуваните таблици ми направи впечатление разликата в основното възнаграждение между назначени на длъжности с еднакви наименования, но едните по ЗМВР, другите по КТ. Пример – това на професор по ЗМВР и на професор ЛРТП. След прибавяне на петте процента за работа в МВР към най-високия размер  за длъжност на професор ЛРТП – неговата основна заплата ще достигне до 1729,30 лв. Разликата в размерите на основните заплати на професорите, които предполагам имат еднакви или близки длъжностни характеристики, ще бъде 258,70 лв. През настоящата година тази разлика е 225,40 лв. Видно е, че при ежегодно процентно увеличение на заплатите на всички, и разликата в трудовите доходи на  професорите ще расте. При тези обстоятелства е нарушен  принципът за равно заплащане при равен труд.  В случаи като този и подобни на него, мисля че трябва да се вземат мерки, насочени към уеднаквяване на заплатите на хора които изпълняват еднакви или близки функции.

Младши специалист е предвидено да взима заплата за длъжност 1172 лв - с близо 1/3 повече от заплатата на един системен оператор. Това е пример за длъжности с различни наименования, но с еднакви или близки функционални задължения и голяма разлика във възнагражденията.  Тук ситуацията е доста деликатна. Съвсем естествено онези, които 2017 година, против тяхната воля, от държавни служители бяха преобразувани в ЛРТП, също  искат увеличение с достойни размери. От друга страна, при тези обстоятелства, някой систем-оператор би могъл да  открие дискриминационен признак – при поставени в равни условия, работодателят да третира младашия специалист по-благоприятно от него, чрез осигуряване на по-високи трудови доходи – и да предяви съдебен иск.

Мисля, че се спекулира  с епидемията  COVID 19, като се посочва като основание за по-голямо увеличение  на възнагражденията за някои длъжности. Първо – защото е очевидно, че вирусът поразява навсякъде и всички, без да подбира работни места или  длъжности. Няма безспорни доказателства, че някои служители работят в по-голям риск отколкото други. Второ – епидемията ще премине, докато размерът на трудовите възнаграждения, след  като се утвърди – остава, с тенденция единствено да расте. Невъзможно е след преминаване на епидемията (потенциалното основание за повишаване на трудовото възнаграждение), заплатата отново да бъде намалена. Трето –  към основното месечно възнаграждение на държавните служители се изплащат допълнителни възнаграждения, в това число и за работа при специфични  условия, каквато е работата в условия на доказан риск за здравето. Четвърто – служителите, за които се твърди че са на първа линия, са осигурени, при това за сметка на държавата, за първа категория труд ,  труд по-опасен и тежък – още един вид компенсация.

Освен за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР и ЛРТП в предвидените в бюджета на МВР за 2021 г. средства за трудови възнаграждения са включени и тези за държавните служители по ЗДС в МВР. Едно увеличение на заплатите  с  15% за всички ще увеличи още повече разликата в заплащането между тях и редовия полицай, например, между тях и ЛРТП, които също са част от администрацията. Това би могло да породи социално недоволство.

При определяне размерите на възнагражденията е справедливо да  бъде съобразен и фактът, че близо ¼ от брутната заплата на работещите по трудово провоотношение, повечето от които са с най-ниските заплати в МВР,  отива в осигуровки и данъци, докато при държавните служители  само  1/10 част.

Моето мнение е, че Нарадбата не бива да бъде приемана в така предложения за обсъждане вариант, а да бъде променена, като се увеличат месечните възнаграждения за всички с еднаква сума, с изключение на преобразуваните съгласно § 70, на които увеличението да е по-малко от това на другите, но повечеот 3%.

07 декември 2020 г. 11:52:17 ч.
V.S

Против Наредбата

Увеличението на заплатите трябва да бъде с еднакъв процент за всички служители,и да не забравяме служителите по параграф 70,защото за пореден път са дискриминирани спрямо другите служители с 3%!!!!!!

07 декември 2020 г. 17:41:47 ч.
Roiters

Абсолютно Неправилен начин за увеличение на възнагражденията!!!

С този проект се продължава, както и пред последните 3 години порочната практика за учеличение на заплатите с еднакъв процент на всички служители. Точно това отваря все по широко ножицата между служителите на терен и тези служители, които не излизат от кабинетите си или от служителите в ПБЗН, които не са виждали огън и дим. Ако до сега разликата с един инспектор беше около 250 лв, сега става 300 лв, а да не говорим за по-нагоре в йерархията. За едни служители 15% са 145, а за други са 200-250, ако към тях добавим и процент прослужено време сметката става още по драстична в полза на колегите, които не са на терен. Къде е честността в това заплатата на едни хора да се увеличава драстично повече от на други. Ако се продължава в този дух, скоро от инспектор нагоре ще взимат двойно над служители със средно образование. Изключително много се увеличава процентната разлика между заплатите на служители със средно образование и тези с висше. Това води единствено и само до демотивация на състава, защото хората, които са на терен и реално вършат работата и поемат риск за живота си и поемат недоволството на хората взимат все по -малко от тези, които работят само с Химикал и Клавиатура. Много скоро служителите от бюрата ще трябва да станат и да излязат на улицата, за да заменят тези на терен, които са все по-малко. Разделение не трябва да има и увеличение трябва да има за всички, но с тази наредба равенство няма...

07 декември 2020 г. 20:42:36 ч.
yukondeva

ЕДНАКВО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ ЗА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ

ЕДНАКВО УВЕЛИЧЕНИЕ на заплатите за всички служители на МВР. 

Подкрепям предложението за еднакво увеличение на заплатите за всички служители на МВР . Така ще се запазят съществуващите досега разлики в заплатите между служителите с различен статут и никой няма да бъде ощетен.

07 декември 2020 г. 22:12:16 ч.
ridess

За справедливо увеличение!

Увеличението да бъде със еднаква сума за всички, а не пак трохички за служителите на улицата!

08 декември 2020 г. 11:36:31 ч.
Димова.ком

Увеличение с еднаква сума за всички

Не приемам процентно увеличение на заплатите, разликата е голяма!

Спецификата на работа и сложността на изпълнение на задачите са сходни и разликата в заплащане то е несправедлива. Преразглеждането на заплащането на ЛРТП в МВР е наложащо!

Натоварването е голямо по региони се работи с граждани служители едновременно!

08 декември 2020 г. 13:12:18 ч.
STV

Против наредбата в този вид!

Като цяло,това е поредната подигравка със служителите на МВР,но най-вече,с преобразуваните служители.3% са не само подигравка с труда им,но и явна дискриминация и то за четвърти път/ако не се лъжа/След всички изказвания от министър-претседател и ресорни министри,от които става ясно,че е предвидено увеличение на заплатите на ВСИЧКИ служители с 15%,и са подсигурени необходимите финансови средства за това,в един момент се оказва,че за част от служителите тези 15% стават 3%.Изниква въпроса. Къде отиде разликата?

Моето мнение, е че увеличението трябва да е с еднаква сума за ВСИЧКИ служители,за да се запази разликите в заплащането на различните групи служители. В противен случай,така наречената "ножица" в заплащането ще се увеличи много.

08 декември 2020 г. 19:32:34 ч.
Begov

ЛРТП - МОЛ

Да се увеличи двойно заплата на ЛРТП които са и МОЛ и са започнали работа в системата през последните години. Мотива ми за това е, че на лицата които са и МОЛ се водят и отговарят за активи на стойности над стотици хиляди лева, а щатната заплата е малко над минималната за страната.

08 декември 2020 г. 20:41:45 ч.
д.и

Равна сума за всички

Увеличението с  еднакъв процент води до чувствитена разлика между ниските и високите заплати,която ще се увеличи още повече.Редно е да бъде еднаква сума за всички.  

08 декември 2020 г. 21:05:27 ч.
кучетоби

РАВНА СУМА ЗА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ

                Предлагам  увеличението да бъде с еднаква сума за всички. През годините процентното увеличение на заплатите в МВР разтвори голяма ножица между служителите. Основната част от служителите са полицаи,пожарникари и лртп - изпълнителски състав, а на практика с процент вече трета година от увеличението ще бъдат облагодетелствани ръководните длъжности.

09 декември 2020 г. 10:32:29 ч.
preobrazuvan

несъгласие с наредба

Предлагам щом за пореден път няма справедливо увеличение за преобразуваните а само 3 % , то такъв да бъде и за тези който са упражнили правото си на пенсия . Те си получават увеличение и то всеки месец! Икономисаните пари от преобразувани и пенсионери да се дадат на хората който наистина са на терен  а не в канцеларийте! Еднаква сума за всички !

09 декември 2020 г. 12:16:50 ч.
VAP

Съгласен съм с предложения проект

Съгласен съм с предложения проект и категорично изразявам несъгласие с коментарите за промяна и увеличение с еднаква сума за всички. Ако предложеният проект с увеличение 15% на длъжностите бъде променен с равна сума, това грубо би нарушило декларираното от министър-председателя, министъра на вътрешните работи, както и посоченото в мотивите на ЗДБ увеличение за всички държавни служители по ЗМВР с 15%. При увеличение с еднаква сума ще има служители с повишение на възнаграждението с 30%, а при други – само с 5%. Това би било крайно несправедливо и пряка дискриминация на служителите, на които увеличението ще е само 5%. Ако не се приеме предложения проект, а се предвиди увеличение с равна сума, ерго – с различен процент за различните длъжности, Наредбата ще бъде обжалвана в съда и отменена.

09 декември 2020 г. 12:26:12 ч.
Бела

Еднаква сума

Сумата за заплатите да е еднаква. Нали работим в едно министерство.

09 декември 2020 г. 12:40:23 ч.
VAP

В отговор на Бела

По Вашата логика, всички трябва да имаме еднакви и равни заплати. Нали работим в едно министерство. Чистачите и общите работници да получават колкото директорите и главния секретар.

09 декември 2020 г. 12:53:29 ч.
Бела

В отговор на VAP

Може би ме разбрахте погрешно.Сумата за увеличение на заплатите да бъде еднаква ,тъй като става голяма разликата между заплатите на чистачката и тази на директора.Всеки в това министерство е постъпил на работа с определена трудова характеристика.Ис какво повече заслужава да бъде увеличена заплатата на директора от тази на чистачката след, като те ще продължат да вършат същата работа която и досега. Затова ще бъде най-справедливо заплатите да бъдат увеличени с еднаква сума. В магазина никой не ме пита със заплата на директор  ли съм или на хигиенистка.

09 декември 2020 г. 13:00:04 ч.
VAP

В отговор на Бела

Явно правилно съм Ви разбрал, щом намесихте магазините. Някои от нас са инвестирали изключително много труд, време и пари за образование, както и за да се усъвършенстват професионално. Това именно намира отражение в предложения проект, който подкрепям безрезервно.

09 декември 2020 г. 13:24:16 ч.
Бела

В отговор на VAP

Струва ми се,че сте поставено лице в тоя форум или коментар.Явно съм останала с погрешно впечатление от работещите в това министерство ,че те държат повече на професионализъм отколкото на дебел портфейл.

09 декември 2020 г. 16:23:19 ч.
jimi79

Еднаква сума за всички.

Увеличениетотрябва да е с еднаква сума за всички, мсе пак трябва да има някава ротация на увеличението, през 2019 г. бе с еднакъв процент, сега нека да е с еднаква сума. Разлика трябва да има между длъжностти те с висше и средно образование, но тя трябва да е в разумни граници.

09 декември 2020 г. 16:48:34 ч.
Радева

Изменение на наредба 8121з-919

Не съм съгласна и не приемам процентното увеличение, разликата в заплащането е голяма!

Ново преразглеждане на заплащането на служителите в МВР и ЛРТП в МВР!

09 декември 2020 г. 23:04:03 ч.
milalex

Подкрепям проекта за наредба

Правилно е процентното увеличение. Не може за различни отговорности да има еднакви заплати.

09 декември 2020 г. 23:41:17 ч.
паничката на другарчето

Възразявам срещу позицията на VAP

МВР е насочило огромен ресурс в курсове за първоначално професионално обучение, за повишаване на професионалната квалификация, за професионална специализация и за актуализация на професионалната квалификация, като е предвидило разходи не само за самото обучение, но и за пътни, храна и квартирни. И всичко това в интерес на държавните служители. Безплатно за тях, но платено от републиканския бюджет, в това число и от личните осигурителни вноски на ЛРТП в МВР.  В Каталога на курсовете за професионална подготовка, обаче, не  фигурира нито един курс за ЛРТП. МВР предвижда възможност за кариерно развитие на държавния служител, но не и за ЛРТП.  В случая точно ЛРТП са ощетените. В този ред на мисли не би следвало да се приема „инвестирането в труд, време и пари за образование и професионално усъвършенстване“ като аргумент за увеличаване на разликата в трудовите възнаграждения на държавните служители и на ЛРТП със средно образование. Впрочем, голяма част от назначените на длъжност, изискваща средно образование, реално са с придобита ОКС "бакалавър" или "магистър" – хора, също инвестирали в своето образование. Голямото неравенствено по отношение на предоставени възможности  би могло да бъде компенсирано с  по-малко неравенство по отношение на доходите.

Апелирам за увеличение с еднаква сума за всички работещи в МВР.

10 декември 2020 г. 19:44:05 ч.
Цвети Василева

Еднаква сума за всички

Еднаква сума е най-справедливо. Разликата в заплатите става все по-голяма. Работата ни като ЛРТП не е маловажна, даже си е много отговорна и не би следвало да оставаме все по назад по стълбицата. Все пак е много вярно казано, че хляба в магазина е на една цена за всички.

11 декември 2020 г. 06:45:07 ч.
TrKirova

ЕДНАКВО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ ЗА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР

Смятам за правилно увеличението на заплатите на служителите на МВР да бъде с еднаква сума. Работата на ЛРТП в МВР е много отговорна, също както и на останалите категории служители в Министерството. Затова ако отново има процентно увеличение, заплатите ни ще бъдат в пъти по-ниски от всички останали категории труд.

Аз съм за достоен труд и достойно заплащане!

11 декември 2020 г. 17:55:02 ч.
ХВ

НЕ ! Увеличението с еднакъв процент е неприемливо !

Две години подред увеличението с еднакъв процент доведе до чуствително разтваряне на ножицата между ниските и високите заплати. Недопустимо е това да продължи !

Справедливостта изисква  сега увеличението на заплатите да бъде с еднаква сума за всички служители . Така ще се запазят  в същия размер разликите в заплатите между отделните длъжности и никой няма да бъде ощетен. 

11 декември 2020 г. 18:01:33 ч.
VAP

Подкрепям предложения проект

Подкрепям предложения проект, който следва да бъде приет в този му вид. В него е предвидено увеличение на възнагражденията с 15% в унисон с декларираното от министър-председателя, министъра на вътрешните работи, както и посоченото в мотивите на ЗДБ увеличение за всички държавни служители по ЗМВР с 15%.

Затова не е допустимо проектът да бъде променен, възнагражденията увеличени с еднаква сума, понеже тогава ще има служители с повишение на възнаграждението с 30%, а при други – само с 5%. Това би било крайно несправедливо и пряка дискриминация на служителите, на които увеличението ще е само 5%. Ако не се приеме предложения проект, а се предвиди увеличение с равна сума, ерго – с различен процент за различните длъжности, Наредбата ще бъде обжалвана в съда и отменена.

11 декември 2020 г. 18:06:45 ч.
Един от многото

Подкрепям проекта на наредба

ПОДКРЕПЯМ  така приложения проект на наредба и правя следните предложения:

1.Заплатите за на служителите на длъжност „специалист специални операции“/т. 12/ и „главен тактически полицай“-/т.13/  от раздел Б –ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ да бъдат приравнени на длъжност „началник на противопожарен участък“/т.1/

Разликата ще е 13 лева или от 1139 на 1152 и ще касае много малко служители, защото от първата от посочените от мен длъжности, която е налична само в ГДЖСОБТ са не повече от 20 човека а от втората са не повече от 120 човека . Мотивите ми са, че това са длъжности, които са ръководители на екипи на терен от бившия „СОБТ“ част от ГДЖСОБТ и сектори и групи „Специални тактически действия „ и като такива за тези служители се прилагат по-високи изисквания при  назначаване, притежават специфични умения и поддържат по-високо ниво на подготовка, като   участват и ръководят пряко на терен съответните си екипи при участие във високорискови операции, което прави и отговорността им по-голяма и следва и заплата им да е малко по-висока.

2.Предлагам служителите назначени на длъжност „тактически инспектор“ и „експерт специални операции“ от раздел от раздел А –ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СЪС ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ , подраздел III  да могат да заемат длъжности „Тактически инспектор II степен“ и съответно „Експерт специални операции II степен“ , тоест да им бъде дадена възможност да заемат длъжност  с една степен по-висока отколкото в момента .За страната съответно в ОДМВР , РДГП ,ЗЖУ  до „Тактически инспектор III степен“ а за ГПУ до  „Тактически инспектор IVстепен“ Мотивите ми са същите като за горепосочените длъжности за държавни служители със средно образование, но допълнително тези служители заместват и началник сектора, защото в сектори „Специални тактически действия „ не се създават групи, поне в териториалните звена в страната.

Напълно съм съгласен с мненията на потребители „VAP“ , „Rumen112“ и „milalex“ които точно и ясно са написали защо заплатите трябва да се вдигнат с процентно отношение.

 

11 декември 2020 г. 18:08:36 ч.
Един от многото

Продължение

Относно служителите по параграф 70, смятам, че всеки  има право да иска увеличение с 15%, НО моето мнение е да им се даде 3%.

Мотиви: Преди няколко години тези служители бяха т.нар. “сержанти“ на административни длъжности/за длъжностите младши експерт/ и като такива заплатите им бяха по ниски от заплатите на служителите с полицейски правомощия на младша изпълнителска длъжност. Заплатите им бяха определени в по-голям размер/грешка или некомпетентност/ и тогава бяха по-големи от заплатите за длъжност на инспектор и двойно по-големи от заплатата на ЛРТП назначено на същата длъжност , съответно те нямаха нищо напротив .В последните 4 години се наблюдава ръст на заплащането в МВР около /50% с натрупване/ и преобразуваните по параграф 70 служители веднага почнаха да пишат, че са дескриминирани. Това е вярно, НО за другите служители ЛРТП назначени на същата длъжност.

Давам пример: Младши специалист -1138лв.на длъжност домакин/по параграф 70/ и заплатата  за същата длъжност, но на ЛРТП -750лв.-има няма 388 лв. разлика в заплатата, и за да стане по-хубаво  двамата служители работят в една стая на различни бюра .Коментара оставям на Вас. Примерът е от  НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ В СИЛА ОТ 10. 01.20г./ДВ бр.3 от 10.01.2020г./

Правя предложение да се даде възможност на служители с преобразувани правоотношения по параграф 70 , след публикуване на съответната наредба да могат за завършат курс за първоначална полицейска подготовка /ако желаят и отговарят на условията/ и да бъдат назначени на младши изпълнителски длъжности за служители с полицейски правомощия , като така би се редуцирал броят им и съответно би се решил един проблем с неравенството в заплатите в МВР.

Относно коментари на потребители за „равна сума“ , „еднаква сума“ „за всички по равно“ и „справедливо увеличение “ споделям моето мнение, че еднаквата или равна сума НЯМА КАК ДА БЪДЕ СПРАВЕДЛИВАили служителите с по-ниски заплати ще се опитат да убедят потребителите на този портал споделили мнението си по-приложения проект за наредба, но и себе си, че е справедлива .

 

11 декември 2020 г. 18:09:08 ч.
Един от многото

Продължение

Няма държава /дори и от Третия свят / или организация в света, която да увеличава заплатите с равна сума на всички .Ако има, моля посочете къде се е случило това събитие и кога, защото аз  поне не открих никъде .

Следващ коментар „инфлацията е еднаква за всички“- не е съвсем точен, зависи и от потреблението, а то от заплатата. Няма държава с еднакви заплати никъде. В случая всеки харчи толкова с колкото разполага. Или всеки се простира според чергата си .

„Полицаите работят на студено „- така е навсякъде по света и България не е изключение. За работа при температури под 10 градуса и над 30 градуса се изплащат ваучери за храна /дават се към заплатата/ в размер на 2.40лв.,3.60лв.и 7.80лв. съответно за 8 ,12 и 24 часова смяна. Съотносим коментар е, че се „дават трохички“ - дават се 15% на заплатата за длъжност , сумата не е огромна, но гласуваният бюджет на МВР позволява толкова.

Следващ коментар „Инвестирането в труд , време и пари за образование и професионално усъвършенстване „ което е извършвано в учебни заведения на МВР да не се приема като аргумент за увеличаване на разликите в заплатите .Тук се забравя, че разлика в заплатите се получава като се заеме по-висока длъжност .Израстването от младша изпълнителска в изпълнителска и след това в ръководна длъжност се ПРЕДХОЖДА ОТ КОНКУРС. Всеки който отговаря на условията и има съответното образование може да се яви, ако не желае да се сърди на себе си .САМО КУРС  за съответната длъжност след СПЕЧЕЛЕН КОНКУРС увеличава заплатата. Завършването на всякакви други курсове не влияе на заплатата.

Разликата в заплатите ставала много голяма е следващата опорна точка .Дали е така наистина ?

Давам няколко примера от публикуваната тук наредба.

Пример 1.Инспектор IV степен –най високата изпълнителска длъжност в ОДМВР и РДГП-1492лв. и да е съпоставим със заплатата на началник ГКПП III степен /най ниската ръководна/-1540лв.Ужас- цели 48 лева .Трябва да е най много 5-10 лв.

Пример 2.Полицай -1111лв./най ниска младша изпълнителска длъжност заемана със средно образование / и инспектор VI степен -1428лв./най ниска изпълнителска длъжност заемана с висше образование/. Разлика 317лв.Моето мнение е, че тази разлика е малка а не голяма. При 15 години служба полицай ще взема 1111x0,30% прослужено време или ще взема 1443 лв  или повече от инспектор VI / не съм отчел в примера , че длъжностите ще нараснат с една степен и при двамата служители, както и че служителят на длъжност полицай ще взема пари за специфични служебни дейности, нощен труд и ваучери за храна както и пари за напитки , които инспектора не би вземал ако работи на бюро, но така е по-справедливо. За контраст ще добавя и заплатата на  директор ОДМВР  II степен -2217 лв. Извинявам се, но няма как полицай да взема колкото инспектор при равен или близък стаж. Мога да посоча заплати на служители от двете категории в Европа и мога да заявя, че тук е най ниската разлика в заплатите ако се сметне в евро. Няма как с 50-100лв да мотивираш някой да се развива. Вижда се че заплатата на полицай е малко над 50% от заплатата на директор ОДМВР. Нормалното съотношение е над 3 пъти за останалите страни.

Разбира се че заплатите са ниски , но това не е повод да се вдигат „на калпак“. По високите длъжности се заемат след конкурси и то от служители които преди това са били полицаи и инспектори , те не са дошли от Луната. Просто са имали желание за развитие и упоритост за участие в конкурси. На служителите ЛРТП мога да пожелая по-високи заплати, но и да се явяват на конкурси поне за длъжностите за държавни служители.

Ако има възможност предлагам заплатата на полицай и старши полицай да имат поне 20-30 лв. разлика и между старши полицай и командир на отделение поне 40-50 лв разлика. Същото и за степените на инспектор –разликата да е по голяма.

 При наличие на финансови средства може да се помисли за вдигане на процента за работа в МВР на ЛРТП на 10% и в този случай на преобразуваните по параграф 70 да не се увеличават заплатите с 3%, защото ще получат 5%.