Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации е разработен с цел пълното транспониране на Директивата на Европейския парламент за признаването на професионалните квалификации. Промените се отнасят до разпоредби, свързани със свободното предоставяне на услуги, свободата на установяване, общата система за признаване и автоматично признаване на секторни професии.

В законопроекта се въвеждат и разпоредбите на новата Директива за пропорционалността. Тя определя правила за оценки за пропорционалност, които да се извършват от държавите от Европейския съюз преди приемането на ново регулиране на професиите или изменението на съществуващото. Директивата има за цел да предотврати прекомерните ограничения за достъпа до или извършването на професионални дейности и – да гарантира прозрачността и правилното функциониране на вътрешния пазар.


Дата на откриване: 23.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари