Обществени консултации

Промени в Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове

Съгласно чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинските съвети приемат програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Общините могат да подпомагат спортни организации, спортни училища и туристически дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината. Условията и редът за финансиране и
подпомагане се определят с наредби на общинските съвети. Във връзка с гореизложеното, предлагаме на вашето внимание Проект на Наредба за финансово подпомагане на смолянските спортни клубове, проект на която бе изпратен на всички спортни клубове в Община Смолян.


Дата на откриване: 20.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Смолян
Дата на приключване: 21.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари