Обществени консултации

Проект на Наредба за управление на отпадъците в Община Смолян

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, могат да подават предложения, становища по настоящия проект на Наредба. В посочения срок всички граждани и юридически лица
могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: obshtina_smolyan@abv.bg и в деловодството Приемна № 1 на община Смолян, с адрес гр. Смолян -4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.00 часа.
Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в сградата на Община Смолян, стая № 213, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа. Съгласно чл. 22, ал. 3 от ЗУО настоящата наредба се публикува на интернет страница на
Общината, като на 15.12.2020 г. ще се проведе обществено обсъждане на проекта за наредба в стая 247 от 16.00 ч. в сградата на Община Смолян. В обсъждането могат да участват всички заинтересовани лица, органи и неправителствени организации.
 
*На 14 декември 2020 г. е публикувано Съобщение за провеждане на обществено обсъждане.
*На 12 януари 2021 г. е публикувано Съобщение за провеждане на обществено обсъждане и консултации.


Дата на откриване: 16.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Смолян
Дата на приключване: 16.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари