Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Предложената промяна на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград ще доведе до:

1. Определяне на размери на част от предоставяните от община Велинград услуги, съответстващи на разходите за извършването им в съответствие с изикванията наЗакон за местните данъци и такси.

2. Определяне размер на такси в изпълнение на политиките за подкрепа на гражданите, заложени в Дългосрочната програма на община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, приета през месец юли 2020 г., в частта дейност 1 – намаляване на такси, цел: Подкрепа на проекти, свързани с изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийни обекти с мощност до 30 kw върху покривни и фасадни конструкции на сгради в урбанизираните територии.

3. Отстраняване на неясни текстове, предизвикващи спорни резултати при прилагане.

4. Определяне на цени за нови видове услуги, в това число водопренос на минерални води

5. Процентно подобряване на финансовите резултати за конкретните дейности, за които е предложена промяната.


Дата на откриване: 26.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Велинград
Дата на приключване: 25.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари