Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти

Във връзка с намаленото количество на изкупуваното сурово краве мляко от фермите от страна на млекопреработвателните предприятия и фактори, като ниската изкупна цена на суровото мляко, вноса на мляко и млечни продукти на ниски цени и по-конкретно на сухо мляко, Министерство на земеделието и храните предприе мерки с цел подобряване на ситуацията в страната със суровото мляко и млечните продукти. Директно приложимото европейско законодателство дава възможност на държавите-членки да предприемат мерки на национално ниво с цел доизясняване и доразвиване на правилата на ЕС. В националното законодателство на някои държави-членки ясно са определени изискванията към състава на млечните продукти, които се предлагат на пазара, както и изискванията при етикетирането на тези продукти.

В действащото българско законодателство липсват ясно разписани критерии, на които трябва да отговарят предлаганите на пазара млечни продукти, и по-конкретно условията, при които даден продукт може да се нарече „млечен”, както и изискванията за етикетирането им.

В проекта на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти са определени критериите за качеството и състава на млечните продукти, наименованията използвани за млечни продукти и специфичните изисквания към етикетирането им. Наредбата регламентира разрешените съставки при производството на млечни продукти. Същата забранява добавянето в млечни продукти на мазнини и протеини с немлечен произход. Наредбата въвежда и дефинира понятието „имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко“ и специфичните изисквания при етикетирането на тези продукти. С приемането на наредбата ще се въведат унифицирани критерии по отношение производството на млечни продукти, с цел защита интересите на българските производители на сурово мляко и млечни продукти. Наредбата ще гарантира, че информацията за храните няма да въвежда в заблуда потребителите.

 


Дата на откриване: 17.4.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 27.4.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари