Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Раднево

Съгласно изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА, проектът на Наредбата е публикуван на Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/ и на интернет страницата на Община Раднево, за предложения и становища, като по този начин на заинтересованите лица се дава 30-дневен срок за даване на предложения и становища по проекта на нормативния акт. Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат в деловодството на Община Раднево и Общински съвет – Раднево, както и на следните e-mail адреси:

obshtina@obshtina.radnevo.net

obs@obshtina.radnevo.net

 

Проектът на Наредбата ще бъде разгледан и дебатиран на заседанието на Общински съвет – Раднево, което ще се проведе на 26.11.2020 г.


Дата на откриване: 12.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 12.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари