Обществени консултации

Наредба за отмяна на Наредба № 22 за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Кнежа и Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни и птици на територ

Съгласно  чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуването на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Кнежа се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за отмяна на Наредба № 22 за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Кнежа и Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни и птици на територията на Община Кнежа на следния електронен адрес: obstina_kneja@knezha.bg или в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на адрес: ул.,,Марин Боев‘‘№69, гр.Кнежа.

 Телефон за контакти  09132/7425.

 


Дата на откриване: 9.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кнежа
Дата на приключване: 8.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари