Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър

На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните актове в предвид приетото удължаване на „извънредната епидемиологична обстановка“ в страната и въведеното прилагане на допълнителни мерки за подпомагане на лицата от негативните последици на пандемията, в срок от 14 дни от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.


Дата на откриване: 1.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 15.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари