Обществени консултации

Проект на Наредба за изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти , определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плаж

Проектът на Наредба е изработен на основание разпоредбата на 57а, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), който предвижда министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на туризма да издадат наредба за изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на ДНСК.

С проекта се уреждат:

1. Влизането в сила на издадената заповед за премахване на преместваем обект, изпращането на покана за доброволно изпълнение, извършването на проверка по изпълнението на заповедта със съставяне на констативен протокол.

2. Действията по принудително изпълнение на заповедта, предварителното проучване относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства; осъществяването на достъп до преместваемия обект, сключването на договор с избрания изпълнител, редът за съхранение на изнесеното движимо имущество и за окончателното почистване на терена от отпадъци, получени при изпълнението на заповедта за премахване.

3. Редът за събиране на извършените разходи по принудително премахване на преместваем обект и за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 418 от ГПК.

С проекта на наредба се урежда премахването на преместваемите обекти по смисъла на ЗУТ, които нямат характеристиките на строежи по смисъла на ЗУТ.

Проектът на Наредба е изработен на основание разпоредбата на 57а, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), който предвижда министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на туризма да издадат наредба за изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на ДНСК.

С проекта се уреждат:

1. Влизането в сила на издадената заповед за премахване на преместваем обект, изпращането на покана за доброволно изпълнение, извършването на проверка по изпълнението на заповедта със съставяне на констативен протокол.

2. Действията по принудително изпълнение на заповедта, предварителното проучване относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства; осъществяването на достъп до преместваемия обект, сключването на договор с избрания изпълнител, редът за съхранение на изнесеното движимо имущество и за окончателното почистване на терена от отпадъци, получени при изпълнението на заповедта за премахване.

3. Редът за събиране на извършените разходи по принудително премахване на преместваем обект и за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 418 от ГПК.

С проекта на наредба се урежда премахването на преместваемите обекти по смисъла на ЗУТ, които нямат характеристиките на строежи по смисъла на ЗУТ.


Дата на откриване: 11.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 12.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари