Обществени консултации

Проек на Наредба за изменение на Наредба № 81213-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), обнародван в ДВ, бр. 60 от 2020 г., се измени текстьт на чл. 173, ал. 3, като бе намалено законовото задължение на назначените за стажанти да служат не по-малко от три години в структурата по чл. 37 от ЗМВР, за която са кандидатствали, на не по-малко от две години. С проекта на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Наредба) се цели да се хармонизира чл. 11, ал. 1 от Наредбата, ограничаващ преназначаването на служители до изтичането на срока за служба в структурата по чл. 37 от ЗМВР, за която са кандидатствали, с актуалния законов текст на чл. 173, ал. 3 от ЗМВР.


Дата на откриване: 10.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари