Обществени консултации

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

На основание чл.26, ал.4, предложение второ от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, поради наближаване на срока за подаване на заявления за присъждане на стипендии и в интерес на заявителите, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.

 


Дата на откриване: 28.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 11.9.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари