Обществени консултации

Проект на детайлизирана стратегия по Приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ на Националната програма за развитие "България 2030"

Основната цел на приоритета ще е повишаването на ресурсната – и в частност енергийната – производителност, при следване на принципите на кръговата икономика и стимулиране внедряването на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни технологии. 


Дата на откриване: 10.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.8.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 август 2020 г. 21:30:08 ч.
stef_haskovo

Необходимост от конкретика по отношение ангажиментите на страната и ресурса

Уважаеми дами и господа,

Недостатъчно е изаснена позицията на страната по отношение намаляване на въглеродните емисии, основно от въглищните централи. Там следва да се впишат конкретни ангажименти и срокове, както и ресурсна обезпеченост, за която ще се кандидатства пред ЕК.

По отношение нарастване на дела на ВЕИ не е конкретизирано, как е изчислена целта. Дали са включени неработещите примерно вятърни паркове, или работещи с намален капацитет. Може да се окаже, че отдавна сме достигнали тази цел, следователно новите политики ще са силно ограничени.

Целта 2000 МВт нови ядрени мощности също има нужда от повече конкретика. Това го слушаме от десетилетия, но да се посочат конкретни срокове и ресурси.

С уважение

Стефан Арнаудов

25 август 2020 г. 15:51:05 ч.
BFIEC

Становище на БФИЕК

Уважаеми колеги,

Становището на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори БФИЕК може да бъде намерено на следния линк: http://bfiec.org/??page=10&doc=287

С уважение,

Ивайло Найденов

25 август 2020 г. 16:44:59 ч.
denizjl1

Становище

Уважаеми дами и господа,

На линка се намира становището на EVN България за проекта на детайлизирана стратегия по приоритет 4 от програмата "България 2030".

https://evn.bg/getattachment/dc7ba0b1-5756-4d89-bc03-aeaa8ee875d3/EVN_BG_National_program_2030.aspx

С уважение,

Екипът на EVN България