Обществени консултации

Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

Сред договорените в Коалиционния съвет и одобрени от правителството нови социално-икономически мерки за отговор на епидемичната криза е увеличаването с 30% на разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица.

Става дума за администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето.

Изпълнението на поетия ангажимент предполага, освен изпълнение на законовите бюджетни процедури, и създаване на нормативна възможност за номинално увеличение на заплатите на заетите в горепосочените администрации. Предлаганото допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация би позволило еднократно определяне на нови размери на основните месечни заплати на служителите, по-високи с не повече от 30 на сто от досегашния размер.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове ще бъдат проведени обществени консултации на Портала за обществени консултации с продължителност 14 дни. Съкратеният срок е обусловен от необходимостта положителните въздействия от нормативната намеса да бъдат постигнати по най-бързия начин.


Дата на откриване: 31.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.8.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 август 2020 г. 14:31:03 ч.
joro112

Увеличение заплатите на държавните служители

Ежегодно в медиите чета за служители от ИААА обвинени в корупция. Вече трети министър на МТИТС обвинява агенцията в корупция, но няма промени в структурата /екипа. МВР посочва като основна причина квалификацията на българските водачи на МПС , но ИААА продължават да отговарят за обучението и изпитите на кандидатите за професиите водачи на МПС?Въпреки указанито на Директива на ЕС за създаване орган наблюдаващ /контролиращ изпитите, в България няма такъв орган?Защо при специален закон за професионално образование и обучение , в закон за движение по пътищата има противоречиви, вредни текстове за обучение и изпити по професиите водачи на МПС? Средно 50 убити месечно по пътищата, но няма промени в "пенсионерското блато" на агенцията? Същата дейност извършва комисията към МОН отговорна за професионалните учебни центрове . Въпреки, че те са на режим лицензия за обучение,изпити и издаване на свидетелства за професионалан квалификация по стотици професии, за тях няма изискване за кабинети,офиси ,сътрудници, форма на обучение, те си предлагат програмите, както е за "учебните цетрове" с разрешение за обучение по професиите водачи на МПС от МТИТС? Съкращението на слежителите отговорни за обучение и изпити на водачи на МПС от ИААА ще освободи средства за увеличение заплатите на останалите служители. Изпитите може да възложат на две частни фирми от други страни в ЕС, които да дойдат тук със свое съдържание на изпитите по теория. Сега изпитното съдържание е в сървъра на частна фирма "Демакс"АД.

03 август 2020 г. 18:40:21 ч.
alevasilev

Подкупване на държавни служители от управляващите

Въпрос 1. Защо това се се приема сега? Епидемията е от преди 5 месеца. Такава мярка трябваше да бъде много по-рано вземат.

Въпрос 2. Колко ще струва това на бюджета? Т.е. колко още ще трябва да плаща българския народ за така или иначе прекомерно раздутата администрация, която е силно неефективна и без това.

Въпрос 3. За какъв период от време ще се приеме тази мярка?Допълнително според: "§ 3а. (1) В срок до 31 август 2020 г. ръководителят на административната структура може еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, не по-висок от 30 на сто от досегашния размер...", което означава, че ръководителите сами ще преценява, кои служители ще получат подобно увеличение и кои няма. Една така субективна преценка е предпоставка за злоупотреба, защото ще се случи раздаване пак на мои и наши хора (т.е. да си го кажем направо ГЕРБ си разпределят парички на техните служители). Така формулирано предложението е напълно безсмислено. Ефектът ще е разделени и раздразнение сред служителите.И какво трябва да е "Читична предварителна оценка", някой въобще проверява ли какво се качва?И в тази "Читична предварителна оценка" се оценяват едни два варианта: Вариант 0 и Вариант 1. След което се говори само за Вариант 1 и Вариант 2. От къде се появи този Вариант 2, какво стана с Вариант 0? Ако това ви е администрацията дето трябва да получи 30% увеличаване на заплатите - по скоро уволнявайте.


03 август 2020 г. 19:02:59 ч.
Frodo_Baggins

Тълкуване на текста

Национален осигурителен институт – служителите с контролни функции в процесите по отпускането и изплащането на осигурителни плащания и помощи; Ако може да разтълкувате текста, че аз не мога да разбера кои служители визирате. За пореден път се пишат "нормативни актове", които подлежат на широко тълкуване!!!

03 август 2020 г. 21:38:10 ч.
Мама Хала

ОСТАВКА!

Убихте дребния и среден бизнес, половината от работещите  са работещи бедни, с 13 % увеличихте бягащите от управлението ви българи и решихте да си купите гласоподаватели за предстоящите предсрочни избори, ли?

Оставка веднага!

03 август 2020 г. 21:44:36 ч.
Манчева

критерии

Не е ясен критерия за избор на тези администрации, много от тях не обслужват граждани, нямат дейност насочена към борба с коронавируса.

Защо не са включени областните администрации, там от самото начало се създадоха кризисни щабове, които продължават да координират действията на останалите администрации и  общините?

Трябва да има справедливо отношение към всички държавни служители, а мотивите ясни убедителни.

Не са публикуванни данни за средните заплати в изброените администрации, за да се обоснове, че заплатите са по-ниски от средните и кои администрации са включени в анализа, ако е направен такъв.

03 август 2020 г. 22:46:49 ч.
Тодоров777

ГДИН и ГДО отново са разделени!

Защо ГД Изпелнение на наказанията е добавена, а ГД Охрана, която работи със същите лишени от свобода не? Едната дирекция пълни затворите с лишени и ги конвоира и не е добавена. Друга функция на ГДО е проверка на лицата в съдебните сгради. Момчетата извършват пл 2-3 000 проверки на всякакви хора в сградите всеки ден. 

03 август 2020 г. 23:32:44 ч.
ZayoBayo

Нужна е активна политика на сближаване на заплатите в администрацията

Не става ясно какви са критериите за "ударно" увеличение на заплатите само в избраните администрации? Очевидно е, че действителните мотиви не са официално посочените - 1. "администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица" и 2. "администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето." Какво общо имат служителите от Национален институт за помирение и арбитраж или Център за развитие на човешките ресурси с пандемията? Да, може заплатите им да са под средното ниво и е редно да бъдат увеличени, но по подобен начин стои въпроса и с други администрации, които действително имат ежедневен контакт с рискови групи (не само по време на сегашната пандемия), но за пореден път биват пренебрегнати! Структурите на ГДГП-МВР, ДМ-МВР и ДАБ, които постоянно са в контакт с рискови групи от чужденци следва също да бъдат включени в това постановление. Именно заради високия риск, натовареността и ниското заплащане текучеството на кадрите в ДМ и ДАБ е постоянно явление - а така не се гради качествена администрация. Заплащането в различните административни структури трябва да е сходно, а не както се получава, че дори в рамките на едно министерство като МВР съществуват огромни разлики. Държавните агенции пък, макар приравнени по законов статус на министерствата, често имат доста по-ниски заплати (разбира се тук не визирам държавни агенции като ДАНС, ДАР и др., а такива като ДАЗД, ДАБ, ДАМТН и т.н.). Няма логика младши експерт в една администрация да взима коренно различна работна заплата от лице, заемащо същата длъжност в друга държавна администрация. Трябва цялостен анализ на заплащането в административните структури и кохезия (политика на сближаване) на работните заплати в администрацията.

04 август 2020 г. 09:05:16 ч.
vn1n0v

крадлива хунта

Откъде накъде ще увеличавате парите на тези мързеливи, крадливи и нагли чиновници ??С какво са го заслужили - ??

с производителност,

с иновативност,

с прикриване на корупцията,

с контрола който налагат ??Силно против съм лекарите да са КАРАНТИНИРАНИ  за няколко месеца заради борбата с COVID-19, а държавните служители, които само си клатят краката и нехайстват за безчинствата на КРАДЛИВАТА ХУНТА - да получават увеличение на заплатите си?УУУУУ. ОСТАВКА! ОСТАВКА!!

 

04 август 2020 г. 09:13:38 ч.
petar-denev

Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната админист

Не съм съгласен с това, реално трябва да се намали държавната администрация, чисто като заети брой хора, после да се направи анализ на натовареността и чак после да се вдигат заплати, защото така направени нещата са само прах в очите

04 август 2020 г. 09:50:04 ч.
Feniks

общински администрации

Защо не са включени и общински администрации, не се ли работи също на първа линия, за всичко хората са в общините. Като се тръгне от завления,  жалби, провеждат се експертни съвети, комисии, сесии на общинските съвети, изчбирателният принцип не мисля , че е добър вариант. Ще създаде само напрежение.

04 август 2020 г. 09:51:15 ч.
AnneMarie

Подигравка!

Разликите в заплащането между една и съща категория/ниво служители в различните администрации са ясни от години, но избраният начин за коригиране на това не е правилен, а моментът е изключително неподходящ. Ако е имало политическа воля за коригиране на разликите в заплащането защо това не беше извършено в началото на годината? Защо няма анализ на тези разлики в заплащането и не е даден разчет нито за броя на хората, нито за реално необходимите средства? Как са подбрани точно тези структури? Защо предложението се маскира като социално-иокономлическа мярка за преодоляване на последствията от коронавируса? Ако това е мярка, защо тя е с траен характер - заплатите на тези служители ще бъдат увеличени за постоянно? Как не се намериха пари за увеличение на заплатите на полицаите и на лекарите с 30 % в началото на годината, но изведнъж се намериха пари за увеличаване на заплати на хора, които реално не са на първа линия и тяхната работа няма връзка с преодоляване на последиците от вируса? Това, което ще се извърши с това постановление може да е законно, но не е морално. Подигравка с хората от частния сектор, които в момента изпитват затруднения поради загуба на работа или намалените си заплати. Подигравка е и с лекарите и полицаите, които остават с ниски заплати на фона на чиновниците. Предложението е позорно. 

04 август 2020 г. 09:53:50 ч.
Erasio

Не!

Правилният подход е инвестиции в автоматизация и намаляване на обема на държавната администрация.

IT специалисти от частния сектор трябва да консултират и участват в процеса по автоматизация и модернизация. Като такъв, заявявам готовност и вярвам, че има стотици, дори хиляди като мен, които желаят да участват безвъзмездно в проекти, свързани с горното.

Единственият начин за устойчиво развитие на администрацията е стимулиране на можещите за сметка на тези, които не могат да се адаптират.

Напълно погрешно е да се харчат пари от хора, без заявена и аргументирана визия за устойчиво развитие.

Оставка!!!

 

04 август 2020 г. 10:50:11 ч.
pnt

НЕ

Няма оценка на въздействието, колко ще струва и откъде ще дойдат парите!!!

 

04 август 2020 г. 11:25:45 ч.
alabala

ДОВИЖДАНЕ! ЩЕ ИДВАМЕ НА СВИЖДАНЕ...

С нетърпение, очаквам момента в който всяка безсмислена тромава институция с хиляди нищоправещи служители ще бъде заменена от един прост сайт и всички онези по веригата ще трябва най-накрая да започнат да се трудят за да оцеляват.

Разходите за държавната администрация са едно тежко бреме на данъкоплатците. И сега защо да не ги увеличим с 30%?! Очевидно някой се опитва да си купи фенове, или по-скоро да ги настрои срещу целия народ. 

Българинът не е глупав, за всички е ясно защо се увеличават държавните заплати точно сега. Това ще предизвика още повече недоволство у хората, които не са на държавна издръжка. Жалък ход за спасяване на положението, което е вече отдавна неспасяемо

04 август 2020 г. 11:58:50 ч.
strah4o

Служителите в Териториалните статистически бюра ежедневно извършват анкетни изследвания, а за тях?

Не са предвидени увеличения за служители, които са на първа линия през целото време на Ковид19. Служителите в Териториалните статистически бюра ежедневно извършват анкетни изследвания "лице в лице" по редица наблюдения предвидени в Националната статситическа програма. Освен това същевременно протича предварителен обход за Преброяване 2021 единственно със служители от Териториалните статистически бюра. Ежедневно се посещават домакинства и се накетират лица в извънредна обсатновка. Увеличение специално за служителите на първа лоиния от НСИ е задължително.

Да се проучи какви са възнагражденията в ЦУ( Централно управление) на НСИ и какви са в ТСБ ( Териториални статистически бюра), защо има разлика след като НСИ е едно юридическо лице?

04 август 2020 г. 12:18:12 ч.
A_A

ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ!

Не е нормално в НАП и Агнеция Митници в териториалните им звена, инспектори и експерти да са на заплати от 750-900лв., а в Централните им управления на по 1800лв. Работещите там знаят за рисковете и стреса, но какво ли му разбира главата на хленчещия човек, ами той да дойде и да определя данъци или да се рови в джобовете на хората за 800-900лв. Отдавна трябва работещите по процес ( ДОПК, АПК, ГПК, НПК) да вземат над 1600лв стартово, за старши над 1800лв., за главен над 2000лв.

04 август 2020 г. 13:21:51 ч.
vyotov

МВнР да бъде включено в списъка на администрациите с повишение на заплащането

Смятам, че в проекта на нормативния акт, който цели увеличаване на трудовите възнаграждения на служители в 28 администрации, активно участващи на първа линия в борбата срещу пандемията от КОВД19, липсва една много важна администреция, а именно - Министерството на външните работи. Именно консулските служби в нашите посолства, постоянните дежурни в МВнР за денонощно обслужване на хиляди български граждани в чужбина, възпрепятствани свободно да се приберат в Блгария поради ограниченията по границите на различни страни, бяха също на първа линия в борбата срещу коронавируса. Непрестанно обновяваната информация на сайтовете на МВнР и на посолствата дават най-точна информация и насоки за пътуващите към България как да преминат най-безпрепятствено границите за да се приберат у дома. Наети бяха чартърни полети за прибиране в България на бедстващи наши сънародници, проведени бяха преговори с други държави за преминаване на български товарни камиони, с което се намалиха загубите на нашите превозвачи. Именно МВнР организира изпращането на спешна хуманитарна помощ за борба с коронавируса за нашите съседи от РС Македония, Сърбия, Албания, Косово, на нашите сънародници от Украйна и Молдова.

Българските консулски и дипломатически представителства са продължение на националните институции отвъд националните граници и техния принос за борба с пандемията също заслужава уважение и висока оценка.

Необходимо е да бъдат включени в списъка на администрациите, които ще получат увеличение на заплащането.

 

Валери Йотов, посланик,

Директор на дирекция "Организация на обездинените нации и Сътрудничество за развитие", МВнР

04 август 2020 г. 13:53:14 ч.
gpetrov666

НА КРИТЕРИИТЕ ПО КОИТО УЖ СА ОПРЕДЕЛЕНИ НЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ПОВЕЧЕТО ОТ ИЗБРОЕНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Защо не е влючена Държавната агенция за бежанците? Едва ли посочените "19. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол; 20. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“; 21. Министерство на културата – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“; 22. Дирекция за национален строителен контрол; 23. Български институт по метрология; 24. Национален институт за помирение и арбитраж;" и редица други, посочени в проектопостановлението са по-натоварени с "с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица" от служителите в ДАБ при МС!!! По какви критерии ги "избрахте" тези администрации? При положение и общоизвестния факт в администрацията, че в ДАБ при МС са едни от най-ниските заплати?

Посочените от самите вас критерии за увеличение на заплатите само на определени администрации въобще не са спазени според мен!  

04 август 2020 г. 13:53:16 ч.
kat79

Интересен абсурд

Изключително интересно е как са избрани точно тези агенции, след като в много други заплатите са абсурдно ниски и имат пряк контакт с външни лица. Например, регионалните поделения на НСИ, така наречените Териториални статистически бюра. Служителите там непрекъснато са по анкети сред населението, приемат Декларации без дейност (които са предимно на чуждестранни лица) и са с едни от най-ниските заплати в сферата на държавната администрация. И все пак не са в този списък. Докато Агенция Митници и особено НАП с техните заплати и тримесечни ДМС-та са вътре.

Още повече, че продължава да не се отчита разликата между възнагражденията на регионално и централно ниво за една и съща длъжност и вместо уеднаквяване на заплатите по длъжности, с това повишение ще се получи още по-голям парадокс.

 

 

04 август 2020 г. 14:00:34 ч.
gpetrov666

Забравили сте ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС

Не виждам никоя предвидена за увеличение на заплатите администрация да отговаря в по-голяма степен на посочените от самите вас критерии за това от ДАБ при МС!! Да не говорим, че заплатите там по принцип са "под морското равнище"!! 

04 август 2020 г. 14:18:07 ч.
stanislavhivanov

Реално заплатите ще се понижат със 70%

Човекът, който е писал текста е много слаб по математика. Изразът: "... нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, не по-висок от 30 на сто от досегашния размер" означава, че новите заплати трябва да бъдат до 30% от сегашните. Ако дадена заплата е била 1000 лева, сега трябва да е не по-висока от 30% от досегагашния размер или 1000 х 30%=300 лева. За да има увеличение с до 30%, текстът трябва да е: " ... нови размери на индивидуалните основни месечни заплати с до 30 на сто по-високи от досегашния им размер."

 

Ако текстът бъде приет в този си вид и заплатите бъдат повишени, ще има нарушение на текста от наредбата. Ако текстът бъде изпълнен както е, заплатите трябва да се намалят със 70%.

 

Добре би било интелигентни и компетентни хора да пишат правните текстове.

04 август 2020 г. 14:20:35 ч.
ЗИН

ОА пак на фотосинтеза

Чудесно намерение, защо, обаче, не са включени областните администрации? Същите, за които се сещате вменявайки им нови задължения, без увеличаване на щатове, без оптимизиране на наличните (с пълнеж от политически назначения). Останахме избутани в страни на унизителни заплати, независимо от стаж, ценз, опит и желание да служим на страната и съгражданите си. Нима НАП, НОИ, ИА и пр. са с по-ниски от нашите заплати?! Коригирайте се. Средна раб. заплата в едно предприятие е като мусаката - едни ядат каймата, а други само картофите.

04 август 2020 г. 15:01:43 ч.
Rusinova

Общински администрации

А какво ще стане със заплатите на общинските администрации,които са на първа линия? Не става въпрос за административните действия по координиране на пандемията, а за хората,които работят на терен,особено сега по морските курорти и зимата-по зимните курорти. 

04 август 2020 г. 15:38:43 ч.
A_A

ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ЗА ВСИЧКИ!

Текста да се чете " увеличават се заплатите на служители и работници с 30% , при еднакви длъжности и нива с различни заплати независимо от фунцкиите им, се изравняват с най-високата и след това се увеличават с 30%. Заличава се ал.2 - не е редно да се определя на кои колко, на всички просто е, няма връзки, няма чичи владика, позната, послушна. Кратко и ясно след като се изравнят примерно на инспектор или експерт с този заплата която получва инспектра и експерта в СОФИЯ, след това и 30% увеличение, в ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ доматите с колове не ядем.

04 август 2020 г. 16:30:18 ч.
EvelinaPGeorgieva

Къде е солидарността???

На фона на десетките /да не кажа - стотици/ хилади хора, останали без работа, заради корона-кризата, на фона на стотиците хиляди /да не кажа - милиони, сред които съм и аз/ с намалени заплати, поради спада на производството, оттам - на продажбите, на фона на намалените приходи в държавния бюджет от ДОД, ДДС, намалени осигурителни плащания, изключително неморално е, и отиващо отвъд наглостта, да бъдат увеличавани и то с 30% заплатите на държавните служители. И без това ефективността от работата им е спорна, както и компетентностите им, които не им позволяват да намерят място в реалната икономика. Не съм съгласна да издържам с данъците, които внасям всеки месец тези хора, а и никои хора, работещи в държавния апарат. Не виждам някаква полза от тях и тяхната работа нито лично за мен и семейството ми, нито за населеното място, в което живея. Държа да отбележа, че за моите две деца не съм получавала никога и не получавам и в момента никакви "семейни помощи", не съм лежала никога на издръжка на държавата, а единсктвените плащания, които съм получавала, са болничните, които ползвам изключително рядко. Същото се отнася и за съпруга ми. Парите, които внася нашето семейство всеки месец,като данъчни и осигурителни плащания, са голяма сума, а от нея нищо не се подобрява. Не е редно за сметка на реално работещите хора да се увеличава благосъстоянието на почти милион държавни и общински търтеи!

04 август 2020 г. 17:33:59 ч.
DMILCHEVA

Абсурдно е!

Това е подигравка на фона на хилядите безработни, голяма част от които са с минимално обезщетение, хилядите с намалени доходи поради преминаване на намалено работно време и на всички останали работещи. Да, има администрации в които заплатите са наистина ниски и в които хората заслужават да се заплати по-достойно труда им - например в бюрата по труда, службите за социално подпомагане, служителите, които работят директно с клиенти в общините. Вероятно има и други. Но това е проблем, който няма нищо общо с кризата  от Covid-19. Единствените, които заслужават да бъдат компенсирани са медицинските работници. А на служителите с контролни функции в процесите по отпускането и изплащането на осигурителни плащания и помощи в НОИ по-скоро би трябвало да им се намалят заплатите - подадено заявление за обезщетение за безработица с всички необходими на документи по електронен път - почти 1 месец без никаква реакция. Следва обаждане по телефона - елате да донесете документите на място. Следва  подаване на  всички документи на хартия. Какъв е смисълът тогава да се подават по електронен път? За да демонстрираме колко сме дигитализирани? Защо не се спазват законните срокове - ако на НОИ не му пука какво ще ядат безработните през това време, защо хората да ги интересува, че имало много молби. И ако за всеки неспазен срок осигурените биват отрязвани или санкционирани, защо в никой закон при забава администрацията не заплаща законната лихва?  

И да не забравяне - купуването и продаването на гласове е престъпление!

04 август 2020 г. 18:13:46 ч.
nd

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Ярки са спомените от изявленията на вече бившия министър на финансите В.Горанов, който съжаляваше за маргиналите и говореше за хвърляне на пачки от хеликоптер. Очевидно няКОЙ е решил да хвърля пачки от хеликоптер, за да си осигури гласове на предстоящите избори. В условията на задаваща се тежка икономическа криза, за която самото правителство предупреждава, е безподобна наглост да се вдигат каквито и да е било заплати в държавния сектор. Още повече в момент, в който стотици хиляди граждани остават без работа и изобщо без доходи.

04 август 2020 г. 18:38:42 ч.
Atina_sl

Относно НОИ

Защо в текста конкретно за НОИ са поставени ограничения? Контролиращите служители няма да има какво да контролират, ако експертите не си свършат работата. Не трябва да има ограничение относно правоимащите. За периода от началото на извънредното положение до момента всички звена в НОИ са натоварени в пъти повече.  Текстът следва да се промени на " ... и всички служители, заети в процесите на отпускане и изплащане на пенсии, осигурителни помощи и плащания".

04 август 2020 г. 18:47:52 ч.
Ivolution

Спрете гаврата с ДАБ

ЗАЩО служителите на ДАБ отново са подминати? Нима не работят с рисков контингент  със слаби или никакви хигенни навици идващи от чужбина. Докога заплатите в ДАБ ще бъдат на критичния минимум, средна заплата 800-900 лв?  Докога ще съществува фрапираща разлика в заплащането на служители с еднакви длъжности,  в различни ведомства?   Категорично настояваме ДАБ да бъде включена в проекторешението за изменение на заплатите на държавния служител!!! Всичко друго ще бъде изтълкувано като гавра.

04 август 2020 г. 19:03:33 ч.
stoppingby

Незаконосъобразност!

В момента липсва законово основание за увеличение на заплатите - няма промени в Закона за бюджета относно осигуряването на средствата, нито в ЗДСл и КТ относно основанията за увеличение на заплатите. Липсват  критерии за избор на посочените администрации, липсват анализи и разчети относно финансовия ресурс. Оценката на въздействието не отговаря на изискванията, срокът за обществени консултации - също, защото не виждам как това може да се квалифицира като  "изключителен" случай, за да се определи 14-дневен срок.

Такъв акт е незаконосъобразен!

 

 

04 август 2020 г. 19:32:57 ч.
mario

Добавяне на Държавна агенция ДА ДРВВЗ в проекта на Наредбата!

Уважаеми Дами и Господа,

В предложения от Вас нов параграф, а именно: § 3а. (1) В срок до 31 август 2020 г. ръководителят на административната структура може еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, не по-висок от 30 на сто от досегашния размер, за служителите в следните администрации и административни структури:“

предлагам да се добави Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и териториални дирекции;

Мотиви: Всички служители от държавната агенция и териториалните дирекции от началото на епидемията до сега не са спрели да извършват контрол на "терен" като са имали контакт с други лица. Всеки ден са изложени на риск от това да не се заразят с COVID-19 въпреки взетите предпазни мерки. Задълженията на всички колеги включват точно това - обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица.

В тази връзка, моля, в проекта на Наредбата да бъде включена и ДА ДРВВЗ, тъй като колегите продължават да бъдат изложени на риск при извършване на проверки и ежедневните контакти с други лица.

04 август 2020 г. 19:53:12 ч.
Nikolai Krastev

нои

Много е странно това несправедливо класифициране на служителите и неясните критерии, по които ще се решава, кой да получи увеличение и кой не.Това разделение е толкова обидно и нечестно.Може би според някой рискът в счетоводството от зараза е по- малък от този при контрольорите, въпреки,че през помещенията на НОИ преминават хиляди граждани, включително , и много рисковите контрольори.

Уважаеми господа, моля не ни настройвайте едни срещу други и без това живеем в тежки времена , в които ще оцелеем единствено , ако сме заедно.

04 август 2020 г. 20:34:58 ч.
потребителско име

твърдо против

Съкратете 30 процента и им направете заплатите нормални. Но целта е да се държат зависими и бедни възможно най-много хора, нали? Как преценихте, кой е на първа линия? Социялните работници например са с мизерно заплащане и работят в мисзерия, но интерес да решите този въпрос няма, защото и средстваза присвояване там няма. Спрете да купувате гласове!

04 август 2020 г. 21:01:54 ч.
Оставка Веднага

Къде е моят коментар

Защо не виждам в коментарите моят коментар?

04 август 2020 г. 22:12:24 ч.
delyanvasilev

Това постоянна или временна мярка с овладяване на пандемията и последствията от Covid-19 ли е?

Правителството мисли да увеличи заплатите на държавни служители с по 30%. В мотивите се посочва:

Сред договорените в Коалиционния съвет и одобрени от правителството нови социално-икономически мерки за отговор на епидемичната криза е увеличаването с 30% на разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица.

Като се има в предвид че частния за сектор се отпускат пари за част от периода пандемията, това означава ли че и заплатите на държавните служители ще бъдат увеличени за същия период, в който се подпомага и частния бизнес?

В случай, че увеличението е постоянно не е ли е редно и пенсионерите да получават ония 50 лв. постоянно?

Според мен е несправедливо някой да получат мярката за справяне с ковид 3 месеца, други да я получат за периода на извънредното положение/извънредната епидемична обстановка, а трети да я получават за постоянно (дори и след като свърши това с ковид)...

А това увеличение на заплатите дали няма нещо общо със предстоящите парламентарни избори?

 

05 август 2020 г. 09:10:29 ч.
ivanraev78

Безсрамието на един разпищовил се диктатор

Правителството в лицето на Бойко Борисов открито купува държавни служители с парите на данакоплатците. Не помня някога в последните 20 години, заплати да са увеличавани с 30%. Целта освен да бъдат купени въпросните служители е и да се раздели обществото и да се противопоставят едни на други хората от публичният сектор и от частният сектор. Как така Борисов плаши с много тежка в икономическо отношение зима, а в същото време съвсем небрежно хвърля и топи "мазнинката" без да се замисли. Отново неговите ченгеджийски номерца, с цел да запази властта на всяка цена. ОСТАВКА и ЗАТВОР за хунтата ГЕРБ и техният главатар

05 август 2020 г. 09:38:24 ч.
N...D...

НЕ!

Откъде ше дойдат парите?

Простото увеличаване на заплатите в този момент е една предизборна стратегия. Липсва политика! Липсва отраслово развитие. Нека се посочат мерки за развитие на отраслите и те ще доведат до увеличение на заплатите.

Всички сме граждани на тази държава! Нима един пощальон не работи на първа линия????

05 август 2020 г. 09:45:56 ч.
Radeva

добавяне на Областни администрации в § 3а, ал. 1 на Проекта на Постановление за допълнение на Наредб

Предлагам в Параграф 3а, ал. 1 на Проекта на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация да се добавят и Областните администрации, в които изключително малко на брой служители извършват обемна, разнопосочна и интензивна работа за сравнително ниски заплати. В тази администрация се сформираха и продължават да работят областни кризисни щабове по овладяване на пондемията и последствията от Covid-19.

05 август 2020 г. 09:52:59 ч.
РЗОК

Предложение за промяна в § 3а, ал.1, т.3

Предложение за промяна в § 3а, ал.1, т.3 от проекта за постановление, като се допълни съществуващия текст и стане:

„3. Национална здравноосигурителна каса – служители, които са контролни органи по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и всички служителите с контролни и други функции, включени в контролните отдели на съответната специализираната администрация.“

 

05 август 2020 г. 10:52:40 ч.
Тодорова55

ЗАЩО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ?

Нима служителите в общините не са на първа линия, през целия период на пандемията служителите обслужват граждани без прекъсване, раздават помощи, снабдяват възрастни хора с продукти и мн.др. неща. Постоянно се вменяват нови задължения на общините, особено в малките, проблемът е, че няма достатъчно хора и един служител съвместява няколко длъжности и в същото време е на минимална работна заплата. Кметските наместници  денонощно обслужват възрастните хора по селата, всички те, не го ли заслужават.  

 

05 август 2020 г. 12:21:39 ч.
srsplovdiv

Предложение за промяна

Промяна:

§3а./1/ в т.3

3. Национална здравноосигурителна каса /без конкретика/

Мотиви: Да се даде възможност  за увеличение на възнагражденията  не само на служителите, заемащи длъжностите, цитирани в проекта на постановлението -  по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване;. В системата на НЗОК, работят много служители, получаващи ниски възнаграждения, които изпълняват задълженията си съвестно, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето, при ежедневния си контакт с гражданите и колегите си. Въпреки това, така поставен за обсъждане проекта на постановление ги дискриминира, като не ги посочва в обхвата си.

05 август 2020 г. 12:47:04 ч.
Оставка Веднага

Защо криете коментари ?

Защо криете коментари, нали за това е общественото обсъждане?

Мотиви против увеличение на заплатите в държавната администрация:

1. Правителството няма обществено доверие.

2. На какво основание са включени в предложението за увеличаване на заплатите:

 

"10. Национална агенция за приходите - органи по приходите с контролни функции към териториални дирекции и Главна дирекция "Фискален контрол"" ?

За награда за несъбрани приходи от 700 милиона за последните пет години от хазарта на Божков.

"14. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".  За некачествения асфалт до Своге, за купените СУМПС, за доброто изпълнение на ТООЛ системата и многото корупционни скандали."22. Дирекция за национален строителен контрол"  За ефективния контрол на Росенец и Алепу."28. Басейнови дирекции; 27. Регионални инспекции по околна среда и води"  За награда за водната криза в Перник, за намаляване обемите в язовирите и безконтролно подаване на вода за избрани МВЕЦ-ли.

05 август 2020 г. 13:28:23 ч.
magi4ka

КЪДЕ ОСТАНА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

По какви критерии се избират администрациите? Следва да има мотиви за включването на администрациите.

Защо служителите от МОН и РУО не са включени?

Нима те не бяха натоварени с дейности по овладяване на пандемията?!? Най-важната задача - грижата за децата и учениците по време на извънредно положение, с която те се справиха изключително остава неоценена. Тези служители бяха денонощно на телефона и пред компютър. Голяма част от тях и в постоянен пряк контакт с граждани.  Служителите в системата на образованието от началото на епидемията работят без прекъсване, за да получим постигнатия вече резултат, а именно: организиране на учебния процес онлайн, завършена учебна година, проведени национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити. Всичко това е благодарение на служителтие от системата на образованието - МОН, РУО, които организират и координират  всички процеси за успешно финализиране на учебната година. Подкрепата и експертното мнение беше от изключително значение в период, в който всяка стъпка беше неизвестна. Притеснени родители постоянно търсеха и получаваха подкрепа и отговори на своите притеснения и въпроси. Категорично считам, че тези държавните служители от МОН и РУО заслужават напълно оправдано да бъдат включени в списъка.  

05 август 2020 г. 13:45:42 ч.
Кума Лиса

Абсурди в проекта на предложението.

В случая не става ясна базата, на която е извършен подбора при огромна част от избраните 28 институции. Това би следвало да са администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, в дисонанс с обема на отговорностите им и прекия риск за здравето. Такива несъмнено представляват например Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. Наред с тях обаче е абсурдно да се поставят и приравняват други структури от списъка, които традиционно са известни в обществото с високите си заплати и високите си тримесечни бонуси. В тази връзка следва да бъде посочена средната заплата на различните нива за всяка една от тези институции и подробно да се посочи защо дадена институция фигурира в списъка!

В тази връзка, на следващо място става дума за "администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица". Реално погледнато, нито една от фигуриращите държавни институции (доколкото подобна институция не е налице дори в световен мащаб) не отговаря на критериите по дейности по „овладяване на пандемията“ , поради което тази част от формулировката е излишна. Въпреки това действително са налице редица структури които имат ежедневен пряк контакт с лица на първа линия – потенциални вирусоносители и извършват работата си с риск за живота и здравето си. Абсурдно обаче представлява включването на множество от фигуриращите институции, които нямат нищо общо с дейност „на терен“, „първа линия“ или какъвто и да е пряк контакт с други лица (Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, Министерство на туризма – дирекции „Управление на морските плажове“ и „Туристическа политика“, Национален институт за помирение и арбитраж, Център за развитие на човешките ресурси „Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Комисия за защита на потребителите“ – са малка част от примера).

Говорейки за работа на терен и на първа линия, буди недоумление отсъствието в списъка на Държавната агенция за бежанците при МС. ДАБ отговаря на изискванията както с абсурдно ниските си заплати (700-900 лв.), които не отговарят на отговорността пред служителите на ведомството (в резултат на което през последните години е налице невиждано досега бягство на кадри), така и с ежедневните преки контакти с лица от рискови групи по отношение на пандемията във всяка една фаза на производството и дейността на агенцията. Всъщност ДАБ е една от малкото институции , за които категорично може да се каже, че изцяло е обърната към пряка работа с хора, именно на първа линия. Докато при болшинството от държавните ведомства контактът с хора се извършва на гише – през стъклена преграда, във връзка с подаване и обработване на молба или заявление – като тази дейност се извършва в порядъка на 5-10 минути, то работата в ДАБ е свързана с непосредствен и пряк контакт с чужденци (които традиционно пристигат от страни с ниска хигиена и здравни навици), който контакт може да продължи с часове, а в немалко случаи „клиентите“ са заразноболни или се намират в карантина – след непосредственото им пристигане в България.

Трябва да се отбележи също, че според предложения § 3а. (1) В срок до 31 август 2020 г. ръководителят на административната структура може еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, не по-висок от 30 на сто от досегашния размер. Ключовите фрази тук са две „МОЖЕ“ и „НЕ ПО-ВИСОК ОТ“. На практика, така записано това означава, че ръководителят може и да не пожелае да определи нови размери на заплащането, с което Министерския съвет реално си измива ръцете и всичко приключва. „НЕ ПО-ВИСОК ОТ“ от своя страна на практика ще означава следното – в бедните администрации ще е налице традиционно минимално увеличение в порядъка 2-10% - каквато е практиката, докато по-заможните ще се ползват от 30%-во увеличение. Това е недопустимо. Увеличението следва да е предварително диференцирано за всяка една администрация ! Ако действително целта е увеличението на заплащането в администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, в дисонанс с обема на отговорностите им и прекия риск за здравето, като в следствие на това е налице липса на мотивация и значително текучество на човешкия ресурс, то увеличението трябва да е определено като най-голямо за най-бедните и най-изложените на риск структури и в много по-малка степен за добре платените и незастрашени в голяма степен институции. Необходимо е максимално сближаване на заплащането за позиции и рангове, които в една институция се заплащат по един начин, а в друга – по-друг.

05 август 2020 г. 13:58:04 ч.
синдикат Охрана

Становище на УС на СНЦ "Синдикат Охрана"

                                              СДРУЖЕНИЕ  СИНДИКАТ  ОХРАНА

гр.Бургас, ул.”Александровска” № 101, ОД „Охрана-Бургас”

Председател на УС Петко Чалъков тел.0884/508046

 

ДО

Г-Н БОЙКО  БОРИСОВ

МИНИСТЪР   ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА  Р БЪЛГАРИЯ

 

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

Относно: Проект на Постановление на МС за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

         За пореден път УС на СНЦ „Синдикат Охрана“ установява, че ГД „Охрана“ - МП е  пренебрегната при вземане на важни държавни решения, отнасящи се до служителите от държавната администрация.

         ГД „Охрана“-МП е особено важна част от изпълнителната власт и незаслужено е извън посочените в Проект на Постановлението държавни институции.

         Служителите недоумяват защо ГД „Изпълнение на наказанията” фигурира в Проекта на Постановление, а Главна дирекция „Охрана” - не.

         УС на сдружение „Синдикат Охрана“ настоява този пропуск своевременно да бъде отстранен.

         Липсата на справедливо и адекватно решение, ще бъде мотив за обявяване на протестна готовност!

С уважение !

Председател на УС:                    

                                  /Петко Чалъков/

05 август 2020 г. 14:54:51 ч.
Ivanova89

ЗАЩО ГО НЯМА ДЪРЖАВНИЯ РЕЗЕРВ???

Непонятно е защо в проекта на постановлението не е включена ДА ДРВВЗ при положение, че агенцията активно участва в редица дейности във връзка с преодоляването на епидемичната криза. Освобождаваха се и предаваха на болниците медицински консумативи, материали и лекарствени средства. Огромни количества спирт се освободиха от резерва и се предадоха за нуждите на населението и за производство на дезинфектанти. Осигуриха се легла за кризисни центрове, храни и питейна вода. Служителите на ДА ДРВВЗ не спряха работа по осъществяване на контрол върху запасите на страната, за да не се получи недостиг при нов пик на пандемията. И на фона на всичко това основните заплати на работещите в агенцията са далеч по-ниски от възнагражденията в много администрации, които са включени в проекта. 

05 август 2020 г. 15:10:35 ч.
Оставка Веднага

ФАРС и НАГЛОСТ

С поредица постановления днес кабинетът е завишил разходите на 11 министерства, под шапката на които са всички структури, обхванати в плана за покачване на възнагражденията. В същото време предложените промени в наредбата са на етап "обществено обсъждане".Поредното доказателство за "СПАЗВАНЕ на ЗАКОНИТЕ" и НАГЛОСТТА на управляващите.

05 август 2020 г. 15:27:42 ч.
petkova1

Добавяне на ДА ДРВВЗ в проекта

Във връзка с изпълняване на функциите на ДА ДРВВЗ  по извършване на контролна дейност по ДР, ВВЗ и ЗЗНН се налага служителите да извършват проверки на място в дружествата съхранители и задължени лица. По време на извънредното положение и последвалата го епидемиологична обстановка, ДА ДРВЗЗ не е спирала дейността си по извършване на планови и извънпланови проверки и инвентаризации.

За подпомагане овладяването на епидемиологичната обстановка в страната беше предоставено на място болнично – домакинско имущество за болнични заведения(инфекциозни клиники) както и за разгръщане на полеви болници.

За изпълнение на своите задължения служителите са били на първа линия, при висок риск от заразяване с COVID-19, което е факт и към момента предвид ситуацията в страната.

С оглед гореизложеното считам че ДА ДРВВЗ също следва да бъде включена в списъка с институции към проекта за промяна на Наредбата за заплати на служителите в държавната администрация.

05 август 2020 г. 15:48:34 ч.
роско

Каква е политиката за определяне на заплатите в администрацията? Защо само 28???

             В Проекта на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация се определят нови размери на индивидуалните основни месечни заплати. В изброените 28 на брой администрации и административни структури, администрацията на ДА ДРВВЗ не фигурира.

            Сред договорените в Коалиционния съвет и одобрени от правителството нови социално – икономически мерки за отговор на епидемичната криза с увеличение с 30% на разходите за персонал на администрацията, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията.

             Считаме, че администрацията на ДА ДРВВЗ, с основание може да претендира за заемане на едно от първите места по участие в превъзмогване на пандемията, по-ниските основни заплати в сравнение с други институции, с обема на отговорностите им  и прекия риск за здравето им, чиито задължения включват  контрол с пряк контакт с други лица (осъществявайки контролните си функции). Във връзка с организирането на отпускане на медицински изделия за обезпечаване нуждите на населението, възникна необходимостта от полагане на извънреден труд на част от служителите в ТД ДР гр. София. Служители на ТД ДР гр. София, активно участваха в създаването на кризисния център в зала Арена Армеец и логистиката по освобождаването на цялото количество наличен спирт за осигуряване нуждите на населението както и за производство на дезинфектанти и необходимото болнично – домакинско имущество за съответните инфекциозни клиники и осигуряването на полеви болници.  Не трябва да се пренебрегва и факта, че служителите от ТД ДР гр. София с  риск за здравето си продължиха да изпълняват служебните си задължения, като се извършваха планови и извън планови проверки и инвентаризации.

  Предвид изложеното, считаме, че ДА ДРВВЗ също следва да бъде включена в списъка към Проекта за промяна на Постановлението за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

 

05 август 2020 г. 16:21:58 ч.
rmracheva

ЗА увеличение заплатите на служителите в Бюрата по труда!!!

Всички лица завърнали се от чужбина, всички пострадали от масови съкращения или поради намаляне обема на работа, като цяло всички лица останали без работа минават за регистрация през Бюрата по труда, а служителите, които са в пряк контакт с всички тези хора, работят за почти минимални заплати. Предвид новосъздалата се ситуация, от март месец 2020г. насам, обемът на работа се е увеличил двойно, а заплатите си стоят така... Служителите от фронт офисите взимат чисто около 500-600лв., особено наетите по европроекти!!!

05 август 2020 г. 17:14:53 ч.
purko_a

Увеличение на заплати в НЦОЗА

Уважаеми Дами и Господа,

В предложения от Вас нов параграф, а именно: § 3а. (1) В срок до 31 август 2020 г. ръководителят на административната структура може еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, не по-висок от 30 на сто от досегашния размер, за служителите в следните администрации и административни структури:“

Предлагам да се добави и НЦОЗА, тъй като там заплатите са средно под 900 лв., а там работят хора с по няколко висши образования и правят анализи , от които се ползват много държавни институции , особено Министерството на задравеопазването. В този период на извънредна ситуация тяхното натоварване е огромно.

05 август 2020 г. 17:54:59 ч.
mariana kirilova

Заплати

Заплатите  в държавните администрации е неоходимо да се преразгледат по нов принцип. Налице е разминаване във възнагражденията както между различните администрации, така и когато става въпрос за отделни звена, отдели, сектори включително и между служители на една и съща длъжност, изпълняващи едни и същи функции. Така както е написан текста в проекта води до извода, че не всички ще са в неговия обхват и ще има разделение, дисбаланс в структурата на всяка от цитираните администрации.Не става ясно на всички служители ли ще бъдат увеличени заплатите. Ако увеличението е за конкретни длъжности то е възможно едни служители с високи заплати да станат с още по-високи, а други да си останат с ниските възнаграждения. 

05 август 2020 г. 19:47:12 ч.
nenchosp

Спиране на бонусите за съставяне на актове

Както е видно, по-голямата част от предложения списък са конролни органи съставящи актове по ЗАНН и специфични закони. Увеличението е разбираемо, но считаме че е крайно време да се заложи в нормативен акт СПИРАНЕ на практиката чрез вътрешните правила на ведомствата да се дават бонуси за бройка съставени АУАН, което стимулира служителите на контролните институции да дерибействат, за да си попълнят семейният бюджет.

Напомняме - практиката да се съставят хиляди незаконосъобразни актове на година води до разточителни разходи за държавния бюджет, когато загубят делата заведени от невинно набедените работещи хора, смазани от бюрократична бухалка. 

Напомням - абсурдно е да се залага КВОТА за съставяне на АУАН, сякаш всички работещи хора изначално са нарушители. Това води до влошена бизнес среда и корупционен риск.

Моля да се добави нов член в закона постановяващ, че държавните служители не могат да получават бонуси на база брой съставени АУАН, или сума на материалния интерес на съставените АУАН и т.н. критерии свързани с извършването на тормоз над населението.

05 август 2020 г. 20:26:00 ч.
geronimo

По каква причина липсва ДАБ от списъка

Липсва каквато и да е логика в посочените рецепиенти на държавни пари. Откога служителите в Агенция "Митници" получават ниски заплати? Откога работещите в нечуваните хранилки  - институт по помирение и арбитраж себорят с Ковид-19 на първа линия? Откога сортовете и семеконтрола имат връзки със здравни епидемии... И кога правителството ще си даде сметка, че в администрацията има ключови агенции, чиито служители работят на обидно ниски, сравнено с образованието си, заплати...Примери бол, най-фрапантни от които са ДАБ, ДАЗД и ДСП. И ако последните две са включени в поместеното постановление, то има ли причина това да не се случи и в Държавна агенция за бежанците. Явно за правителството там не се работи с рискови групи, няма риск от зараза с Ковид-19...

05 август 2020 г. 20:40:47 ч.
малка маймунка

Липса на всякаква логика

Проектът е пълна боза все едно е жизнено необходимо е да се разхвърлят едни пари без значение на кого. Мотивите ми са следните: първо трябва да има ясни и точни критерии при сортирането на държавните админитрации, а след това вътрешно формиране на РЗ. Как решихте, че само тези 28 са работили в извънредното положение. Ако искате обективност защо не поискате от всички структури справка за свършената работа в тези месеци. В този списък има администрации, които нямат нито един съставен констативен протокол „на терен“, както и други чиито служители прекарваха по цели работни седмици, без да свалят предпазни средства, без да пият вода, да се хранят в работно време и дори....да ходят до тоалетна. Да, точно така цялата контролна дейност се е осъществявала в пълен обем, колкото и да е трудно, пълноценно са работили и хората от рисковите групи.Сега с този проект тези хора не са от избраните 28.  Толкова е просто дори с едно телефонно обаждане до администрациите да получите обратна информация за броя на съставените констативни протоколи и лицата, които са ги съставили.Нека бъдем обективни, тук вече не става въпрос кой каква заплата получава, а кой каква работа е свършил в периода на извънредното положение. /ако това е действителната цел за разпредеяне на тези средства/ Погледнат от тази гледна точка самия проект притежава нелогична аргументация, което го прави не само порочен и неприемлив а и в противоречие на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Къде са първостепенните разпоредители с бюджетни средства? Защо се сещате за държавния резерв само когато вземате от него? Има ли държавата достатъчно натрупани на склад на жизненоважни материали и продукти при евентуална следваща криза? Или най-логично остава, че просто с този проект искате да си купите избиратели.

 

05 август 2020 г. 21:06:50 ч.
dqdq

Актуализиране на всички заплати в държавната администация

Наредбата за заплатите е приета през далечната 2012г. и има нужда да бъдат актуализирани всички възнаграждения на служителите от държавната администрация. Също така трябва да бъде въведен адекватен минимум на възнагражденията в държавната администрация, обвързан сьс средната работна заплата за страната по данни на НСИ. Настоящето предложение е дискриминационно, тъй като не са изброени изчерпателно всички администрации,чиито служители са на "първа линия". Необходимо е увеличение на възнагражденията във всички институции.

05 август 2020 г. 21:17:37 ч.
Jikata

Работа на терен, или работа на "терен"?

Явно в Български институт по метрология или Басейнови дирекции.. работата на терен е първостепенен фактор, особено, когато говорим за "лице в лице" с клиенти. Искрено недоумявам къде са служителите на НСИ, които ежедневно извършват анкетни проучвания утвърдени в Националната статистическа програма за съответната година, при това говоря за онези служители, които са по териториалните подразделения в цялата страна и работят реално на "терен" срещайки се всекидневно с хора от всякакъв етнос, пол и социален статус, без дори някой в ЦУ на НСИ да си дава сметка, че тези служители рискуват както тяхното здраве, така и това на техните близки. За заплащането пък да не говорим - разликите между ЦУ и различните ТСБ-та е голяма за една и съща длъжност. Прибавяйки факта, че същите тези служители, които работят и на терен в края на крайщата се срещат и с клиенти във връзка с различните услуги, които предлагат териториалните бюра. Цялата тази фактология може да бъде подкрепена от всеки един служител по териториалните разпределения, но всеки опит това да се направи изглежда смешен, когато за увеличение са предложени разни басейнови дирекции, за които всички ние разбираме, че са от първостепенно значение в работата на "терен". За заплатите е крайно достатъчно да се каже, че масовият служител получава от порядъка на 500-600 лева нето! Някой, някъде беше казал, че ако не беше смешно, щеше да е трагично! Да живее Културата! 

06 август 2020 г. 07:10:23 ч.
Maxi

Заглавие

Защо разделяте служителите на НЗОК и НОИ?Нима работещите в приемните на тези две институции не са на първа линия?Наясно ли сте че на ден през една приемна в РЗОК минават между 200-300 граждани?

06 август 2020 г. 11:41:29 ч.
Dimitar_Stamov

Промяна в постановлението

Относно: Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

 

В Параграф 3а, ал.1, т.3 на Проекта на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация е записано, че в срок до 31 август 2020 г. ръководителят на административната структура може еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, не по-висок от 30 на сто от досегашния размер, за служителите Национална здравноосигурителна каса, които са контролни органи по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.

 

Предложение: Параграф 3а, ал.1, т.3 на Проекта на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация да бъде променен и да гласи:

3. Национална здравноосигурителна каса;

 

Мотиви:

НЗОК е администрация, в която основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции и това наистина поражда липса на мотивация и значително текучество на персонала. Този проблем не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности. Предложеното решение ще доведе до дисбаланс във възнаграждението на посочената група служители и тези които не са в тази хипотеза. Мотивацията и задържането в системата на НЗОК на служителите, които не са контролни органи по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване от страна на ръководството ще бъде ограничена, поради разликата във възнагражденията за длъжности с еднаква степен и ниво на основните месечни заплати. С постановление №6 от 14.01.2019г. за изменение и допълнение на  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация до голяма степен бе преодоляна разликата във възнаграждението на служителите в една и съща администрация с възможността за еднократно определяне на нов размер на ИОМЗ.

Ограничението и диференцирането на служителите на Национална здравноосигурителна каса, които са контролни органи по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и тези, които не са, би довело до голяма разлика в съотношението на ИОМЗ на служители на длъжности с еднаква степен и ниво на основните месечни заплати, до невъзможност в по-късен етап да бъде коригирана  тази разлика в индивидуалните основни месечни заплати и увеличаване на диспропорциите в заплащането на служители от една и съща администрация.  Служителите с по-ниска или по-висока длъжностна степен от посочените в чл.72, ал.2 от ЗЗО ще бъдат в още по-неизгодна и невъзможна за компенсиране на изоставащите трудови възнаграждения ситуация. Тези служители работят с граждани, договорни патньори и всеки ден има риск за здравето им. При еднократно определяне на нови размери на индивидуалните основни месечни заплати на всички служители на НЗОК ще има по-добри възможности за задържане и привличане на компетентни и мотивирани служители, включително млади хора, ако те виждат, че правилно се прилага принципа „заплащане според изпълнението“. 

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация позволява Индивидуалната основна месечна заплата на служителя да може да се увеличава въз основа на последната годишна оценка на изпълнението на длъжността, което е и най-използвания начин.

Увеличенията се определят при спазване на строго определени правила: на служителите в едно административно звено с по-високи годишни оценки на изпълнението на длъжността се определя по-високо процентно увеличение на индивидуалната основна месечна заплата; на служителите в едно административно звено с еднакви годишни оценки на изпълнението на длъжността се определя еднакво процентно увеличение на индивидуалната основна месечна заплата. Смятам, че принципа залегнал при увеличение на ИОМЗ въз основа на последната годишна оценка на изпълнението на длъжността трябва да бъде приложен и в този случай.

В Проекта на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация са включени 28 административни структури, които могат да приложат Параграф 3а като само 6 от тях са ограничени с категория служители или дирекции в т.ч. НЗОК.

 

За да бъде спазен духа на равноправието, за да бъде избегната дискриминацията,  предлагаме в обхвата на Постановлението да бъде включена цялата администрация на Национална здравноосигурителна каса, като административно звено.

06 август 2020 г. 13:13:15 ч.
adi_el

Предложение

Работя в системата на МЗХГ от 17 години. Голяма част от гражданите не са запознати с дейностите,които се извършват в Общинските служби по земедилие и е нормално, защото не са ползвали тези услуги.От 5-6 години тези служби работят с минимален състав и служителите успяват да се справят с цената на пренатоварване и изнемогване.Заплатите в тези служби са  под средната минимална заплата за страната.В същото време голяма част от дейностите по Европейските програми за подпомагане минават през служителите на ОСЗ.В периода на обявена пандемия ,а и към настоящият моменнт успяхме и достойно се справихме в срок, с обслужването на бенифициентите относно подаване на заявления за подпомагане и продължаваме да бъдем на тяхно разположение.Мисля,че е необходимо внимателно да бъдат разгледани и определени сферите, службите и длъжностите ,които следва да получат съответното увеличение.

06 август 2020 г. 13:22:23 ч.
unforgiven

Да се дефинират „обем на отговорностите“ и „пряк риск за здравето“

Да се дефинират „обем на отговорностите“ и „пряк риск за здравето“.

Мотиви: В мотивите към Проекта се посочва, че се визират администрации, „в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, в дисонанс с обема на отговорностите им и прекия риск за здравето“. И никой не е отчел фактът, че в нито една администрация прекия риск за здравето не е един и същ за всички служители. Съгласно чл.14, ал.1 от Наредбата увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се извършват за всички служители в административната структура. И по този начин един директор на дирекция например „Правни дейности“ или „Финансово-стопански дейности“ ще получи по-голяма сума към основната си заплата, въпреки че не е работил в условия на „пряк риск за здравето“, и дори известно време е работил „дистанционно“ от дома си. В същото време един младши експерт, в чиито задължения влизат ежедневни контакти с граждани и работа „на терен“, ще получи незначително увеличение. Един и същ процент увеличение на основните заплати на всички служители в една администрация противоречи на изтъкнатия в мотивите критерий „пряк риск за здравето“. Което си е чиста форма на дискриминация точно на служителите на първа линия – ниските заплати ще останат ниски, високите заплати ще ставата все по-високи, експерти и специалисти ще напускат, но ръководните служители ще остават. С този проект на постановление всъщност се узаконява дискриминацията в административните структури като управленски подход.

06 август 2020 г. 13:23:42 ч.
unforgiven

Да се разпише Методика за увеличение на заплатите за служители, работещи в условия на пряк риск за з

Да се разпише Методика за увеличение на заплатите за служители, работещи в условия на пряк риск за здравето в епидемиологична обстановка

Мотиви: В Проекта е заложено определянето на новите индивидуалните основни месечни заплати да се извърши въз основа на критериите във вътрешните правила за заплатите на административните структури. Но разпоредбите в тези вътрешни правила няма как да не припокриват правните норми в Наредбата. Затова ръководителите на администрациите могат да увеличават индивидуалните основни месечни възнаграждения единствено в изчерпателно изброените случаи в чл.11, ал.1. на Наредбата. И там единственото приложимо основание за разпределението на средствата между служителите в една администрация е последната годишна оценка на изпълнението на длъжността, т.е. оценката за изпълнение на длъжността през 2019 година. Абсурдно е за отговорности и дейности, извършвани единствено през 2020 г., увеличението на заплатата да стъпва върху изпълнение на длъжността през 2019 г., когато не е имало нито COVID-19, нито същия „обем на отговорностите“, нито същия „пряк риск за здравето“.

06 август 2020 г. 13:27:28 ч.
unforgiven

Политиката „прозрачна администрация“ изисква обществото да бъде информирано за мотивите

Политиката „прозрачна администрация“ изисква обществото да бъде информирано за мотивите, които са приложени при избора на точно тези 28 администрации

Мотиви: Липсва каквото и да е обяснение защо не са включени общинските и областните администрации, които работиха с пълен капацитет за овладяването на пандемията и последствията от Covid-19 и извършваха контрол „на терен“. Липсват мотиви, които да дадат отговор на въпроса защо са изключени териториалните поделения на Националния статистически институт, в които служителите осигуряват необходимата на държавата статистическа информация чрез личен контакт с гражданите, посещавайки ги „на терен“.

Мотивите към проекта, отнесени към изброените 28 администрации, будят меко казано недоумение – това би трябвало да са администрации, които „са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица“. Но в списъка са администрации, които по никакъв начин не са осъществявали „дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19“ като например Дирекция за национален строителен контрол, Български институт по метрология, Национален институт за помирение и арбитраж, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика, Регионални инспекции по околна среда и води и Басейнови дирекции. А при осъществяването на контрол „на терен“ служителите на някои от тези 28 администрации дори не са имали пряк контакт с външни лица, тъй като временно  бяха прекратили дейностите си „на терен“ или осъществяваха контрол само по документи.

Колкото до дейностите по административно обслужване – абсолютно всички администрации предоставят административни услуги, свързани с предоставяне на достъп до обществена информация, издаване на удостоверение за осигурителен стаж и за осигурителен доход (за справка – Административен регистър, Списък с услуги, предоставяни от всички администрации).

06 август 2020 г. 14:09:58 ч.
Elena_3

В ТСБ провеждат „на терен“ интервютата „лице в лице“, няма ги в списъка, но … всичко е точно

Спи ли ръководството на НСИ? Или вече си карат летните отпуски?

Питам, защото очевидно са забравили, че 647 служители (в Устройствения правилник толкова са служителите в ТСБ) също бяха на първа линия.

При това докато служителите в ЦУ на НСИ до края на м. юни се редуваха да си стоят в къщи без да са в платен или неплатен отпуск. Това го нарекоха „дистанционна работа“ и понеже работиха „дистанционно“ много усилено по ремонти в къщи, пролетно почистване, гледане на внуци и др. подобни, не им оставаше време да отговарят на обаждания по работа. А после ръководството на НСИ прецени, че за работа има-няма общо 3 месеца за половин година служителите в ЦУ са постигнали много високи резултати, си раздадоха и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, надхвърлящи основната им заплата.

Питам – кой в тази държава оцени живота и здравето на служителите в ТСБ като незначителни, щом от 14 май бяха принудени да започнат работа на терен, да ходят от къща на къща и да анкетират лицата – за справка – публикация в сайта на НСИ от 14.05.2020 г.

И още един въпрос – кога най-после някой в тази държава ще защити служителите в ТСБ от собственото им ръководство?

06 август 2020 г. 15:08:46 ч.
Силвия Маринова

Увеличение на заплатите на държавните служители

 Вместо да създаваме условия частния бизнес да внася повече данъци и оттам да има всичко, ние ще увеличим заплатите и на без това  раздутата администрация Подаваме едни и същи отчети на 3 места в различни институции, навсякъде се похарчиха  пари за софтуери, навсякъде има назначени служители Защо не направиха единна база данни, толкова ли е трудно като в други страни? 

Пандемията не остави без работа нито един служител..ни полицай ни администрация..сега и заплатите им вдигат! Замислям се, ако частният сектор спре да работи...колко време държавния ще издържи на самоиздръжка? 

Защо не се помисли за хилядите родители, които принудително бяха в неплатен отпуск, много от тях дори загубиха работата си, докато заради пандемията не работиха училища и детски градини?

 

06 август 2020 г. 21:30:53 ч.
ПМС 66.

По ПМС 66

В държавната администрация работят хора по Постановление 66, рамо до рамо с другите сружители. Работят наравно с тях. Какво се случва с тях, като те са на минимална работна заплата и са зависими единствено от нейното повишение. С тези ваши решения, ще се получат големи неравенства между обем работа и съответното заплащане, а също и напрежение сред служителите. 

07 август 2020 г. 21:45:55 ч.
ivan_genov

Увеличение заплатите на държавните служители от 01.08.2020 г.

Може ли да попитам служителите на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица ще бъдат ли включени в  увеличението, тъй като същите ги няма упоменати в Постановлението за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Освен това, упоменати са 28 държавни институции, като в едни от най- големите от тях като НАП, НОИ и НЗОК само част от всичките служители, които са държавни и по трудови правоотношения, ще получат увеличение. Защо? В останалите които са 24 няма разделение – упоменат е целия персонал. Държа да подчертая дебело, че във всяка една от тези държавни институции има обща администрация, която включва счетоводство, личен състав, деловодство, ТРЗ. Защо в тези 24 държавни институции общата администрация ще получи увеличение на трудовото си възнаграждение, а в НАП, НОИ и НЗОК не?!?!

 Предвид изложеното, що се касае особено до тези три най – големи държавни структури - НАП, НОИ и НЗОК – се създава в момента напрежение и противопоставяне на едни служители срещу други, което е недопустимо. Не знам къде са синдикалните организации нали има Национален съвет за тристранно сътрудничество?!?

Моля да бъде отменен пояснителния текст по отношение на  НАП, НОИ и НЗОК, като и да бъдат добавени и други държавни институции, например НСИ - Национален статистически институт.

08 август 2020 г. 15:01:09 ч.
И89317298

Защо не мога да публикувам мнението си?

Защо не мога да публикувам мнението си?

09 август 2020 г. 11:13:38 ч.
КръстьоСт

Законосъобразност целесобразност

В повечето коментари, които засягат оценката на въздействието се посочва неспазването на законовите изисквания при приемането на промени. Тук само ще посоча нарушаването на други два закона - ЗДСл чл.67в частта за основанията за повишаването на заплатите. Подобно основание - работа на първа линия или по ниски възнаграждения в  част от администрациите липсва. Другият закон,  който се нарушава е Законът за държавния бюджет за 2020. В чл. 76 ,се посочва , че повишаването на възнаграждениятастава само структурни промени. Такива липсват. Що се отнася до самопредлагането на определени администрации в коментарите - НАП, НСИ и др.   счтам, че това е задължение на ръководството им, което трябва да има волята и политическата подкрепа да го направи, както и уважение към служителите си- ако не другото е обречено на неуспех.

10 август 2020 г. 06:57:37 ч.
Бакалова

Становище

При съществуваща разлика в заплащането за една и съща работа и длъжност от порядъка на 100-500 лв. е добре да определите критерии, при които да става съответното увеличение на заплатата.  Възможно е и да допълните с текст, подобен на този в Наредбата за заплатите на служителите в  държавните администрации от 2019 г., който да ограничи злоупотребите и увеличението на заплатите само на "наши хора".

" Новият размер на индивидуалната основна месечна заплата се определя до средния размер на заплатата за длъжността и не може да надвишава с повече от 30 на сто предишния размер на индивидуалната основна месечна заплата на служителя и с повече от 5 на сто средния размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на същата длъжност в административната структура".

По този начин ще се създаде възможност както за изравняване на големите разлики в заплащането за една и съща длъжност и една и съща работа, които все още съществуват в някои администрации, така и за по-справедливо увеличение.

Предлагам да премахнете думата "Може" в текста "ръководителят на административната структура може еднократно да определи нови размери ", и да стане "ръководителят на административната структура да определи еднократно нови размери...".

10 август 2020 г. 09:40:23 ч.
dkk_2222

Да бъдат включени Териториалните статистически бюра

Предложение: В Постановлението за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация да бъдат включени Териториалните статистически бюра (ТСБ), които са териториални структури на Националния статистически институт с численост 647 човека.

Мотиви: 1. Служебните задължения на служителите в ТСБ включват анкетиране на голям брой лица и работа “на терен”, включително с малцинствени групи в райони, където има по-голям риск от заразяване с Covid-19. Интервютата "лице в лице" са възстановени от 14.05.2020 г.

2. Предстои преброяване на населението на Република България, което включва организационни срещи с общински служители, регистратори, контрольори и преброители. По-големият брой контакти с различни лица е свързан с по-висок риск за здравето на служителите.

3. Към момента заплатите на служителите в ТСБ са едни от най-ниските спрямо други териториални структури на държавната администрация /НОИ, НАП, АЗ и т.н. / и поради тази причина има голямо текучество на обучени кадри.

 

11 август 2020 г. 00:29:59 ч.
miroslav333

Как са определени служителите на първа линия на НАП???

Работя в ТД на НАП в отдел Обслужване. Всеки ден се срещаме с много хора, които са се върнали в чужбина, карали карантина, клиенти и колеги, които са диагностицирани с Ковид. Ако дойдат такива при вас на коя линия сте? Само Фискален контрол ще получат повишение, но не и една част от хората в отдел Обслужване, които по цял ден са с маски, шлемове в жегата и треперят за живота си.

11 август 2020 г. 12:09:08 ч.
sas-podkrepa

СТАНОВИЩЕ НА ФСО НА САС"ПОДКРЕПА" НЗОК

ДО

ПРОФ.Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СОФИЯ

 

ДО

ПРОФ.Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ

УПРАВИТЕЛ

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

СОФИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ.Д-Р АНГЕЛОВ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ.Д-Р САЛЧЕВ,

 

В съответствие с предварително обявеното намерение на правителството, на 03.08.2020г., чрез Портала за обществени консултации бе публично оповестен Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

След  постъпили сигнали от синдикални структури в системата на НЗОК и последвал анализ на проекто-постановлението, ФСО на Синдикат на административните служители  „Подкрепа“ в НЗОК установи, че при определяне на приложното поле и обхват на планираните социално-икономически мерки, същите неоснователно изключват приложимостта им спрямо част от служителите в системата на НЗОК.  Изследвайки мотивите за предприетото увеличение на възнагражденията на включените в проекто – постановлението  администрации, е видно, че НЗОК е една от малкото, която получава ограничение при прилагането му. Позовавайки се на принципа на пропорционалност, няма причина да се пренебрегне обстоятелството, че тази администравна структура не преустанови натоварената си дейност по време на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка. Спрямо служителите на НЗОК, останали извън обхвата на проекто-постановлението, предвид спецификата на дейността, не можеше и съответно не се приложи работа от разстояние. Въпреки прекия риск за здравето си, те продължиха в увеличен обем да изпълняват служебните си задължения, които включват обслужване и пряк контакт с граждани и договорни партньори, без да бъде нарушаван работния процес.

В тази връзка, настояваме да бъде видоизменен §3а/1/ т.3 от ПМС за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, а именно да отпадне обстоятелството право на увеличение на индивидуалните основни месечни възнаграждения да получат само служителите, които са контролни органи по чл.72, ал.2 от Закона за здравното осигуряване.

С приемането на нашето предложение,  ще бъде отстранено явното противопоставяне на едни длъжности срещу други в системата и ще бъде елиминиран дисбаланса, който определено не е градивен за добре работещата администрация на НЗОК.

 

 

 

 

 

11.08.2020 год.

София

 

С уважение,

 

Изпълнителен съвет на

ФСО на САС”Подкрепа” НЗОК

11 август 2020 г. 15:42:01 ч.
Tan

Равно увеличение за всички

Увеличението трябва да е за всички, тук става дума за увеличение на основната работна заплата, не е допълнително плащане или еднократен бонус за допълнителна работа. Те тези на "първата линия" си ги взеха, сега говорим за увеличение на заплата, което ще остане за постоянно. Защо следва да е само за едни позиции, какво значи контролни, само те ли работят?! Всички си изпълняват съветно задълженията и щом има увеличение следва да е за всички, и то с еднакъв процент. "До 30%..." , т.е. за някои 5%, а за други 30%, за каква мотивация ще говорим тогава, непрекъснато има текучество в позиците и то в най - ниските нива, докато понаучат какво е това допълнителен стаж и корекционна ведомост и напускат, защото не смятат, че натоварването отговаря на заплащането. А който смята че нищо не се прави в администрацията, да заповяда!

11 август 2020 г. 17:54:26 ч.
Стойчева

ЗА увеличение на заплатите на служителите в Бюрата по труда!!!

Работата на служителите от фронт офиса се е увеличила двойно,поети са нещата и на НОИ.Трябва да се помисли и за служителите наети по европроектите,те не са с нищо по-различни от щатните служители,а заплатите са по 540 лв /СРАМОТА/ ,няма ДМС,няма пари за дрехи,само работата е еднаква за всички. За да се спре текучеството на персонал по проектите трябва да се помисли и за тези хора.

11 август 2020 г. 21:10:33 ч.
SvDimovaS

СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВСИЧКИ

Работя в териториално поделение на НОИ, не съм контролен орган, нито служител от т.нар. „първа линия“. През юни тази година обаче се заразих от Ковид-19 точно на работа, за което има доказателства. Не е тук мястото да се впускам в подробности относно КовидКошмара, през който преминах аз, както и моето семейство, нито за последвалите увреждания на здравето ми. Ако е трябвало да изживея тези ужасни страдания, то е може би именно, за да изразя категоричната си позиция, че всички служители на НОИ без разграничения следва да бъдат включени в обхвата на Постановлението за допълнение на Наредбата за изменение на заплатите на служителите в държавната администрация. Несправедливо и необосновано е в § 3а, ал. 1, т. 2 от Постановлението да се дава предимство на определени длъжности в НОИ (контролни органи и служители с контролни функции) за сметка на други, след като са налице конкретни красноречиви примери (тъй като моят случай не е единствен за системата), че всеки, който е дошъл на работното място, за да изпълнява служба в интерес на обществото може да бъде заразен и следва да получи увеличение на заплатата си заради този риск. Работата на служителите в НОИ и в териториалните му поделения е свързана. Няма избрани, които да са поставени в изолационна камера, всички служители ежедневно контактуват помежду си и обменят документи и информация в изпълнение на служебните си задължения Всеки има своя индивидуален принос за постигане на общите цели, всеки е изложен на риск от заразната болест и е неуместно да се прокарват неправилни внушения за ценността на определени длъжности за сметка на други, а още по-несъстоятелно е да се създават привилегии с постоянен финансов характер. В тази изключително опасна за живота и здравето на всички ситуация да се приеме, че дадени служители са по-важни и застрашени от други е недопустимо, а също така е в противоречие и с принципа за равнопоставеност. Нещо повече: подобна дискриминация във времена, изискващи обединение на усилията, неминуемо ще доведе до ненужна конфронтация между отделните служители, тъй като в този вид текстът на Постановлението относно НОИ е в тотален дисонанс с цивилизованите стремления за изграждане на мотивираща работна среда.

11 август 2020 г. 22:32:46 ч.
vikstef

Против принципа за равенство, дискриминационно решение

Увеличение на основната работна заплата на държавните служители следа да има, особено в администрации с висока натовареност и текучество на персонала. Ежемесечно се борим за набиране на нови млади и мотивирани хора, които да попълнят редиците ни, защото изнемогваме, но неуспешно. Защо? Защото младите хора не желаят да работят много, без трудът им да е възнаграден подобаващо. Смятам, че увеличението е мярка, която е дълбоко необходима за българския държавен служител, който отдава времето си за нуждите на службата на 100% и няма право да получава доходи от друга дейност, защото би се оказал в несъвместимост. 

1. Недопустимо е да бъдат награждавани част от служителите в една администрация, под предлога, че те работят на първа линия, за сметка на останалите. Всички служители в една администрация си взаимодействам и общуват. Всички са на работното си място в този момент, всички са там, за да защитават обществения интерес, за да могат основни структури в държавата да функционират. Това е основна заплата. Не бонус, не временна награда, не компенсация, за да се отграничават едни за сметка на други. Неправилно е общата администрация в големи структури на НАП и Митниците да бъде ощетена за сметка на контролните органи, защото именно тази обща администрация подпамага дейността на контролните органи.Те са на първа линия при работа с клиенти, а общата администрация обслужва контролните органи, работещи на първа линия. Следователно.... общата администрация също работи на пръва линия!

2. Дискриминиращо е да се стимулират финансово едни държавни служители за сметка на други. Имам предвид недопустимо е едни администрации да се включват в постановлението в цялост с целия си наличен персонал, а при други да се отличават определение категории служители. С какво общата администрация в Националния институт за помирение и арбитраж, в Държавната комисия за стоковите борси и тържища, в Агенцията за хората с увреждания или в Държавна агенция за закрила на детето е "по-специална", или така да кажа "по-ковид" от НОИ, НАП и Митниците???

 

 

11 август 2020 г. 22:50:39 ч.
mariana kirilova

Национален осигурителен институт

Всички служители работещи в  НОИ заслужават увеличение на заплатите. Ежедневни са контактите с граждани, служебни лица и колеги работещи в приемните т.н. първа линия, а не само в условията на извънредно положение.Не сме спирали да работим, за да може гражданите да си получат съответните обезщетения  и по време на извънредното положение и в условията на извънредна епидемиологична обстановка.

12 август 2020 г. 19:11:24 ч.
delyanvasilev

Предложение за срок на мярката

На 04 август 2020 г. 22:12:24 ч. съм публикувал моя
Предлагам:
 
1. Мярката при държавните служители да бъде временна, както е при:
- песионерите (3 мекеца по 50 лв)
- бизнеза (еднократно от грандовете или по мярката 60:40/80:20
- намалено ДДС за период)
- медицинския персонал на първа линия (за периода на пандемията)
- родители на деца (еднократна помощ от 375 лв през април и сега 610 лв месечно до края на годината).
Предполагам че изпускам и други категории подпомогнати с ВРЕМЕННИ 
 
 или 
 
2. Мярките на всички останали да станат постоянни както ще е при държаните служители.  коментар по отношение на увеличението на заплатите: 
 

12 август 2020 г. 19:24:17 ч.
delyanvasilev

Предложение.

На 04 август 2020 г. 22:12:24 ч. съм публикувал моя
Предлагам:
 
1. Мярката при държавните служители да бъде временна, както е при:
- песионерите (3 мекеца по 50 лв)
- бизнеза (еднократно от грандовете или по мярката 60:40/80:20
- намалено ДДС за период)
- медицинския персонал на първа линия (за периода на пандемията)
- родители на деца (еднократна помощ от 375 лв през април и сега 610 лв месечно до края на годината).
Предполагам че изпускам и други категории подпомогнати с ВРЕМЕННИ 
 
 или 
 
2. Мярките на всички останали да станат постоянни както ще е при държаните служители.  коментар по отношение на увеличението на заплатите: 
 

 

12 август 2020 г. 21:00:37 ч.
Dom5342

Против

Липса на обоснованост

Липса на законосъобразност

Липса на морал

12 август 2020 г. 21:46:51 ч.
GERYNIK

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И НОИ

Във връзка с предложението за увеличение на заплатите на служителите на НОИ, което се отнася само за служители, които са контролни органи по чл.107 от Кодекса за социално осигуряване и служителите с контролни функции в процеса на отпускането и изплащането на осигурителни плащания и помощи.

Това е пакет от социално икономически мерки за служители натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID 19.

Кой и как реши, че единствено тези служители са засегнати от наложеното извънредно положения и те единствени са ангажирани с овладяването на последствията на настоящата пандемия. По време на извънредното положение абсолютно всеки отдел в НОИ беше извънредно натоварен.

Отдел „Пенсии“ бе извънредно ангажиран с преизчисляване на пенсията на всеки пенсионер, който е работил дори само 1 ден след 01.01.2000г.  Това трябваше да се извърши  автоматично, но всяка преписка беше проверена и при необходимост обработена ръчно от отдел „Пенсии“.

С оглед на това, останалата работа изостана и към момента все още не можем да се справим със забавянето. Всички срокове бяха спрени за 2 месеца, но нашите продължаваха да текат без промяна.

Както е всеизвестно броя на безработните се увеличи по време на пандемията, ползваните обезщетение за временна неработоспособност също се увеличиха, което натовари допълнително сектор „Краткосрочни плащания“.

Мисля, че това е пряко засягане на работата на служителите в следствие на обявената пандемия! Ние наистина положихме и продължаваме да полагаме извънредни усилия за да  спазваме крайните срокове и да си вършим работата, въпреки извънредната ситуация.

Това увеличение трябва да се отнася за всички служители на НОИ, тъй като абсолютно всеки от нас бе засегнат и продължава да бъде допълнително натоварен в условията на настоящата извънредна ситуация.

Според мен този проект, в сегашния си вид, ще внесе само смут, разделение и разединение на служителите в институцията. Същия ще доведе до демотивация на  хората, които няма да получат увеличение, а това ще са по-голямата част от служителите в НОИ и допълнително ще нажежи работната обстановка.

Към момента методите за увеличение на заплатите и без това са необективни, несправедливи и демотивиращи.

13 август 2020 г. 12:57:11 ч.
rtemenugova

Увеличение с фиксиран % за всички във всички администрации, в зависимост от възнагражденията им към

За да бъде максимално справедливо плануваното увеличение, предлагам да се помисли върху възможността за увеличение с фиксиран %  за всички във всички администрации, в зависимост от възнагражденията им към момента.

Разбира се, следва да се съобрази и сумата от клас прослужено време за тези, които получават такъв, така че като краен резултат, да се получат оптимално близки суми като чисто възнаграждение.

Конкретно предложение: по-долу в таблицата:

№ по ред

за месечна заплата от-до към момента /в лв./

% за увеличение на ИОМЗ

Максимална сума след увеличение на ИОМЗ /в лв./

1

610-800

30,00%

1 040,00 лв.

2

801-900

28,00%

1 152,00 лв.

3

901-1000

25,00%

1 250,00 лв.

4

1001-1100

23,00%

1 353,00 лв.

5

1101-1200

20,00%

1 440,00 лв.

6

1201-1400

15,00%

1 610,00 лв.

7

1401-1800

10,00%

1 760,00 лв.

8

1801-2300

4,00%

2 392,00 лв.

9

2301-2500

3,00%

2 575,00 лв.

10

2501-3000

2,00%

3 060,00 лв.

11

над 3000

0,00%

 

С надежда за справедливо и законно Решение,

Росица Теменугова - Секретар на район "Южен" - община Пловдив

13 август 2020 г. 14:19:43 ч.
ФНСДУО

Искания на ФНСДУО - КНСБ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ  –  КНСБ

гр.София, ул.„Алабин”№52, тел.983 52 54, 983 50 87, тел./факс:983 25 60

e-mail: fnsduo@mail.bg

 

Изх. № 01 –  211 / 06.08.2020 г.

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

 

ФНСДУО – КНСБ е синдикално обединение на 15 Синдикални структури, 10 от които в държавна администрация – централна и местна администрация, като обхваща над 500 синдикални организации.

С публикацията на Проекта на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация във ФНСДУО се получават множество отзиви за една от социално-икономическите мерки на правителството за отговор на епидемичната криза – увеличение с  30 % на разходите за персонал на 28 структури на централна държавна администрация.

Синдикалните членове от АСП, АЗ, ГИТ, НАП, НОИ, ГДИН, КЗП оценяват положително и считат, че предлаганото допълнение  на НЗСДА и еднократното определяне на нови размери на основни месечни заплати ще коригира една дългогодишна несправедливост към тях, изразяваща се в заплати, които не отговарят на тяхната компетентност, отговорност, обем и пряк контакт с граждани, въпреки тежкия повод – овладяване на пандемията от COVID 19.

УС на ФНСДУО, след като се запозна с Проекта на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, счита че необосновано са изключени от обхвата на проектопостановлението:

  • работещите в общинска администрация (ОА),
  • лицата, работещи по трудови правоотношения в МВР, които работят на гишета в БДС, Миграция, КАТ, ГКПП и деловодствата, МИ-МВР и т.н.,
  • служителите в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДАДРВВЗ),
  • служителите в Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ),
  • служителите в Държавна агенция  „Архиви“ (ДАА).

Това създава противопоставяне между централна държавна администрация и местна администрация и така също и междуведомствено напрежение.

Сериозно обосновано е недоволството в тези структури на държавната администрация, защото и те имат ежедневен пряк контакт с граждани, обработват техни документи, отговорността с натовареността и риска за здравето им е не по-малка от тези на определените в проектопостановлението. Още повече, че тези структури са известни с ниските си заплати.

Управителният съвет на ФНСДУО предлага към изброените в Проекта на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация да се добави в параграф 3а - ОА, МВР (лицата, работещи по трудови правоотношения), ДАДРВВЗ, ДАЕУ, ДАА.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Разчитаме на Вашата съпричастност за допълнение на проекта на Постановлението с оглед на преодоляване на напрежението и недоволството в горепосочените структури.

 

С  УВАЖЕНИЕ,

Председател на ФНСДУО

13 август 2020 г. 20:16:48 ч.
Недоволство

Заплати в НОИ

Изразявам недоволството си от начина на разпределение на средствата за увеличение на заплатите в системата на НОИ, както и за критериите приложени при определяне на обсега на служителите подлежащи на увеличение на заплатите им. Нека най-пред посня, че администрацията в България в различните институции е със строго определени и разнородни функции и не можем да говорим за цялата администрация под общ знаменател. Като такава администрацията в НОИ се характеризира със своята специфичност, сложност и преди всичко екипност в дейността си. Крайния продукт от работния процес в НОИ и като най-компетентна ще говоря за отдел "Пенсии", в частност за сектор "Отпускане на пенсии" завършва с постановяване на индивидуален административен акт. Същият е плод на усилена, компетентна и всеотдайна работа на екип от експерти по пенсионно осигуряване. Във връзка с горното искам да подчертая, че не само служителите от т.нар. първа линия и контролните органи са застрашени от Ковид 19 и участват в борбата с него. Всяко прието заявление е своего рода лист хартия с волеизявление с три имена и адрес на лицето, ако то не бъде обработено. Обработката е сложен процес, изискващ знания, умения, опит и рутина натрупани години назад във времето, а не постигнати с 2-3 месеца работа. Ще попитате какво това има общо с Ковид 19? Общото е това, че в процеса на обработка всеки един от нас се е докоснал безброй пъти до стотици документи постъпващи от вън с неясен произход, които са възможен източник на зараза. В името на преданост към пенсионерите никой от служителите от сектор "Отпускане на пенсии" не се противопостави на режима на работа, който поради специфичността на процеса по отпускане, изменение и преизчисление на пенсии не позволява да се работи дистанционно. И до днес има експерти, които работят по 3-4 в стая. В много от случаите е необходима и консултация на пенсионери от служители, които са извън въпросната първа линия. Едновременно с текущата работа се извърши и извънредно преизчисление на пенсиите на всички лица с положен осигурителен стаж след пенсиониране без да подават заявления. Нито един пенсионер не остана без пенсия и преизчислена такава по наша вина и всичко това в законоустановения срок, който за нас работещите не спря да тече. В контекста на изложеното от мен искам да заключа, че основна дейност в НОИ е отпускане и изплащане на пенсии, в която участват експерти на принципа на екипната ефективност. Изключването на някои служители от проекта на Постановлението за допълнение на Наредбата за заплати на служителите в държавната администрация е крайно несправедливо, незаконосъобразно и е остър акт на дискриминация. Недопустимо е да се създават условия за противопоставяне и дисбаланс между служителите, както и да не бъде уважен квалифицираният им труд!

14 август 2020 г. 10:12:56 ч.
DNedelkov

Предложение за допълнение на проекта на ПМС

Предложение за допълнение в проекта на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка с качения за публично обсъждане проект на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация Ви информирам, че принципно подкрепям повишението на заплатите на държавните служители.

 

В рамките на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията съществува и друга изпълнителна агенция, а именно ИА Железопътна администрация за която ползваните мотиви в предложението за повишаване на заплатите в е пъти по приложимо от колкото за ИА Автомобилна администрация, която е включена.

 

Предлагам в проекта на Постановление за увеличаване на заплатите да бъде добавена ИА Железопътна администрация към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията със следните мотиви.

 

Като всяка стока или услуга трудът, който се влага в която и да е област, има цена. Трудът намира пазарната си оценка чрез работната заплата. Работната заплата представлява паричното възнаграждение, което работодателят в случая държавата, заплаща на служителя за положения от него труд през определен период от време. Това парично възнаграждение следва да е СПРАВЕДЛИВО и съизмеримо с редица фактори. Служителите следва да получават възнаграждения, които са наистина стойностни за тях. Заплатата на служителите в ИА Железопътна администрация е единственият им доход и тя следва да е стимула им за качествена работа.

В тази връзка лесно можете да установите, че възнагражденията на служителите в ИА Железопътна администрация не съответстват на нивото на заплатите в другите изпълнителни агенции към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, не съответстват на нивото на заплатите в управителя на железопътната инфраструктура ДП НКЖИ, на нивото на заплатите в субсидираното „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД или на товарните превозвачи, не съответства на работата която се извършва от служителите на Агенцията, нито на техните статут, място в сектора и най вече задължения и отговорности.

При анализ за периода 2015-2020 г. на работната заплата в сектор железопътен транспорт ясно може да се види постепенно покачване на средната работна заплата, като нарастването е сходно, както при държавните, така и при частните предприятия, НО С ЕДНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ – ИА Железопътна администрация.

В ИА Железопътна администрация няма и никога не е имало ръст от 10 % ежегодно на възнагражденията както в сектора.

Възнагражденията на служителите и като цяло бюджета на Агенцията елегантно е бил забравян и не е индексиран за разлика от вменяваните нови и нови задължения.

Въпреки данните, отразяващи общо тенденциите за намаляване на безработицата, в сектора транспорт и услуги в Р. България, в ИА Железопътна администрация има значителен брой незаети свободни места от специалисти (приблизително 8-10% от целия щат на Агенцията), а част от заетите бройки са от придобили и упражнили право на пенсия служители (още 10%). Този проблем се задълбочава още повече заради специфичните изисквания за заемане на длъжности (стаж, правоспособност и др). Решаването на този проблем на фона на увеличаващите се задължения предполага използването на  политика на допълнително стимулиране и привличане на специалисти от сектора, но това не е политика упражнявана спрямо Агенцията.

По отношение на това дали служителите на ИА Железопътна администрация са на първа линия, същото може лесно да се установи – железопътния транспорт бе единствения който не спря и не ограничи дейността си поради епидемията от COVID-19. Съответно и ИА Железопътна администрация нито за момент не спря да изпълнява своите задължения като национален регулаторен и орган по безопасност в железопътния транспорт, а инспектори и експерти на Аганцията ежедневно бяха и са на терен и работят.

 

Към горните могат да се добавят всякакви лесно доказуеми и видни мотиви.

 

 

Д. Неделков

14 август 2020 г. 10:38:08 ч.
HHristov

Да се включат и ЛРТП в МВР

Защо в проекта на ПМС -  за увеличение на заплатите на служителите в администрациите на 28 държавни структури с до 30% не фигурира МВР ?

Тревожна е информация за ежедневно нарастващия брой на  заразени  с COVID – 19,  а с това и повишения риск за  служителите – лица работещи по трудово правоотношение ( ЛРТП ) в МВР, които обслужват  граждани и са в пряк контакт с тях.

В доклада към проекта на ПМС ясно е посочен  и мотива за увеличението на заплатите на служителите в държавната администрация, а именно:

 « одобрени от правителството нови социално – икономически мерки за отговор на епидемичната криза с увеличение на разходите за персонал  на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване  на пандемията  и последствията от Covid – 19, включително за служителите на първа линия , чиито задължения включват обслужване и контрол на терен , с пряк контакт с други лица »

Това за пореден път доказва, че изпълнителския състав в МВР, включително и ЛРТП са изложени на риска от заразяване  и следва и за МВР също да има увеличение на разходите за персонал - респективно на заплатите.

14 август 2020 г. 11:59:44 ч.
lslilova

Относно проект на ПМС за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администра

Във формуляра за частична предварителна оценка на въздействието дефинирането на проблема е: несъобразени с отговорностите и риска за здравето заплати на служители в институции, пряко ангажирани с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19 и с обслужване и контролни дейности „на терен“; липса на нормативна възможност за определяне на по-висок размер на основните месечни заплати на служители в държавната администрация:

Във връзка с посоченото, обръщам внимание на следното:

            1. Съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове ако постановление, правилник, наредба противоречат на  нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт. Не са посочени основания за това попадат ли допълненията на НЗСДА в хипотезата на чл. 76, ал. 2 (изм. ДВ, бр. 34 от 2020г., в сила от 09.04.2020г.) на Закона за държавния бюджет за 2020г. - не се посочват структурни промени за персонала. Проекта на ПМС не може да противоречи на чл. 76 от Закона за държавния бюджет и чл. 67, ал. 5 от Закона за държавния служител. Тъй като е посочено в Оценката на въздействието липсата на нормативна възможност за определяне по-висок размер на основните месечни заплати, то считам, че по-високия размер може да се определи само с промени в нормативен акт от по-висока степен от наредба и ПМС т.е. със промени на закон/и.

            2. Съгласно чл. 26 на Закона за нормативните актове изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите изброени в ал. 1, като в процеса на изработването на проекта на нормативен акт се провеждат обществени консултации с граждани и юридически лица и се изготвя справка на постъпилите предложения с обосновка на неприетите такива. Съгласно §1а, т. 1 от допълнителни разпоредби на ЗНА обществени консултации не се провеждат за проекти на подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението на държавния бюджет и свързани с предотвратяване и ликвидиране на последици от форсмажорни обстоятелства.

            На заседанието на Министерския съвет на 05.08.2020г. без обществено съгласуване (предвид разпоредбите на ЗНА) бяха одобрени с постановления на Министерския съвет допълнителните разходи по бюджетите на министерствата за увеличаване с 30% на заплатите на посочените администрации в проекта на ПМС за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация преди да е изтекъл крайния срок за обществените консултации за допълнение на посочената наредба (от Портала за обществени консултации – дата на откриване 31.07.2020г. – дата на закриване 14.08.2020г.).

            Това означава ли предварително, че предложенията, противоречащи на предложените промени в НЗСДА, от настоящата обществена консултация няма да бъдат взети предвид и мотивите за това ще изхождат от искания резултат. 

14 август 2020 г. 12:01:50 ч.
TSBnaNSI

СТАНОВИЩЕ НА СЛУЖИТЕЛИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ БЮРА НА НСИ

ДО:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:

ДО

Г-Н ВЕСЕЛИН ДАКОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

КОПИЕ:

ДО

Г-Н КРАСИМИР БОЖАНОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

"МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА"

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

Относно: Проект на Постановление на МС за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с проект на постановление за  допълване на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г., публикуван за обществено обсъждане в Портала на Министерски съвет, се обръщаме към Вас с предложение за допълване на Наредбата, като бъдат добавени Териториалните статистически бюра на НСИ.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г.) от Закона за статистиката Националният статистически институт осъществява независима статистическа дейност на държавата и други дейности, възложени му със закон. Той е със статут на държавна агенция със седалище София.

 (2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г. , в сила от 1.01.2014 г.) Националният статистически институт е юридическо лице на бюджетна издръжка. Председателят на Националния статистически институт е първостепенен разпоредител с бюджет.

 (3) Националният статистически институт се състои от централно управление и териториални статистически бюра.

 (4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г.) Териториалните статистически бюра осъществяват функциите и задачите на Националния статистически институт по производството и разпространението на статистическа информация на регионално ниво.

Съгласно чл.9 ал.7 от Закона за статистиката председателят на НСИ определя структурата и длъжностното разписание на ЦУ и на ТСБ (следователно и числеността на служителите в тях), а съгласно чл.11, ал.3 и чл.100, ал.2 от Закона за публичните финанси съставя, изпълнява и отчита бюджета и определя бюджетите на второстепенните разпоредители към него.

Защо се получава така, че в ЦУ( Централно управление) за едни и същи длъжности,  в някои случаи се получават два пъти по-високи заплати от служителите в ТСБ (Териториалните статистически бюра) след като НСИ е едно юридическо лице?

За справка могат да се проверят чрез СЕБРА на сайта на НСИ,  средните работни заплати в ЦУ на НСИ които са около 1700 лв., а в ТСБ са около 800 лв.

По време на извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка служителите на НСИ работещи в ТСБ са посещавали хиляди домакинства с пряк контакт „лице в лице“ за да изпълнят функциите си по различни анкетни изследвания включени в Националната статистическа програма , по Европроекти, като същевременно са обучавали и контролирали над 1000 регистратори по „Предварителния обход“ на Преброяване 2021. Те са били  на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица. Освен всичко това НСИ не е обикновена администрация, а производител на информация, гражданите не идват на гише за да получат „обслужване и контрол“ служителите на ТСБ отиват в домовете на хората за да проведат анкетиране „лице в лице“.

 Предлагаме да бъде включено в постановлението за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация увеличение с 30% на служителите в Териториалните статистически бюра на НСИ поради естеството на работата им и по-ниските, да не кажем най-ниските възнаграждения в държавната администрация, вариращи от минимална работна заплата до 800 лв. бруто с необходимост ежегодно да се увеличават заплати за достигане до минимална работна заплата.

С уважение:

Служители в ТСБ на НСИ

14 август 2020 г. 12:02:36 ч.
lslilova

Продължение проект ПМС за допълнение Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

3. Във формуляра за частична предварителна оценка на въздействието увеличаването на заплатите е обвързано със „служители в институции, пряко ангажирани с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19“.   Съгласно чл. 63 от Закона за здравето при епидемично разпространение на заразна болест се обявява с решение на Министерския съвет и за определен период от време извънредна епидемична обстановка. А в §1, т. 45 от допълнителни разпоредби на Закона за здравето е дадено определение на извънредна епидемична обстановка по чл. 63, ал. 1, че е  е налице при бедствие, предизвикано от заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква извършване на повече от обичайните дейности по защита и опазване живота и здравето на гражданите. Предвид на посоченото за периода на епидемична обстановка нормативно би следвало да се осигури заплащане на посочените служители съгласно нормативните разпоредби на Закона за защита при бедствия, а увеличението на заплатата да се извърши в определеното време и начин предвиден в Закона за държавния служител. Съгласно ЗЗБ структурите на министерствата и ведомствата са части на единната спасителна система, която извършва дейностите по защитата на населението в случай на опасност или възникване на бедствие. Със Закона за защита при бедствия е създадена Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, която приема решения за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и контролира целевото им разходване. Решението на комисията се одобрява от Министерския съвет. Съгласно Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, средства се предоставят и за финансирането на превантивни дейности и за разходи на включените сили и средства на единната спасителна система. При пропуски в нормативната база на Правилника, биха могли да се направят съответните нормативни допълнения и за точните начини на финансиране в случай на пандемия без да се противоречи с нормативните разпоредби на Закона за защита при бедствия и на останалите. Така служителите участващи, като част от единната спасителна система, в овладяването на пандемията и последствията от нея (пряко цитирани термини от Закона за защита при бедствия) ще получат допълнителни суми за времето на епидемичната обстановка по действащите нормативни разпоредби на ЗЗБ (за които има и строги правила и отчетност за разходване точно на участващите на първа линия и на „терен“), а постоянното увеличението на заплатите да се извърши в определеното време и начин предвиден в Закона за държавния служител. Допълнително, суми по ЗЗБ могат да се получават и след постоянното увеличение на заплатите.

14 август 2020 г. 23:02:06 ч.
miroslav333

Закъснели решения, но само за определени отдели, които винаги са били лансирани и ще се лансират.

Тези увеличения са вече закъснели. Минаха 6 месеца. Нямаше никаква реакция. Например в едно от поделенията на ТД на НАП Варна за 6 месеца ни дадоха 3-4 маски, един шлем, който лесно се къса, а едни малки преградки, които нищо не пазят ни дадона на 10.08.2020г. Имало е случаи на болни счетоводителки, които се разхождат между нас и след като влязат в болница с коронавирус, никой не ни уведомява, а случайно научаваме от странични контакти /чакар някои началници да са знаели за наличието на болен счетоводител/. Ясно е, че на всеки може да се случи. Според най-изтъкнатите лекари в РБългария, вирусът се разпространява дифузно, т.е. никой не знае кой ще го зарази и откъде се е заразил. Ние сме на първа линия с маски и треперим за живота си и в крайна сметка увеличение ще има само за отдел Фискален контрол и на отдели, които са с кънтролни функции. Нас кучетата ни яли. Много служители на НАП се изпокриха по кабинетите си, а на тези които останаха няма да повишат с нищо заплатата. В отдел Обслужване има екипи, които работят с хора и други, които не работят. За мен всичко е формално и отново ще се подкрепят едни за сметка на други. Това не е ли дискриминационно решение. Като дойде болен срещу мен аз на коя линия съм??? Да се преосмисли този проект. Ясно е, че синдикатите от страх или по други причини няма да се намесят, но е добре и препоръчително да се чуят и направи анализ на дейността по отдели и екипи.