Обществени консултации

Проект на Приоритет 7 „Транспортна свързаност“ от Националната програма за развитие България 2030

Във връзка с Решение № 33 на Министерския съвет от 20.01.2020 г. за одобряване на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие България 2030, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е определено за водещо ведомство за детайлизиране на Приоритет 7 „Транспортна свързаност“ и Приоритет 8 „Цифрова свързаност“.

Проектът на Приоритет 7 е разработен съобразно дадените указания от Министерството на финансите и получените коментари от заинтересованите страни в сектор „Транспорт“. Документът е в съответствие с Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. и приоритетните направления на националната транспортна политика.

Изготвеният проект се предоставя за обсъждане за срок от 14 дни поради изтичане на срока на действие на Националната програма за развитие България 2020, напредналата работа по оперативните програми и необходимостта от детайлизиране на приоритетите, определяне на подприоритетите и областите на въздействие, които ще залегнат в Националната програма за развитие България 2030.

 

Лица за контакти:
Марина Агаларева
Началник на отдел в дирекция „Национална транспортна политика“,
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
e-mail: magalareva@mtitc.government.bg
 

Цветина Ценова
Държавен експерт в дирекция „Национална транспортна политика“,
 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
e-mail: ttzenova@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 16.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари