Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за начина, реда и условията за отглеждането на животни в населените места на територията на община Добричка

На заинтересованите се предоставя 30 – дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта и мотивите, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за начина, реда и условията за отглеждането на животни в населените места на територията на община Добричка на e-mail: obshtina@dobrichka.bg или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр. Добрич на адрес ул. ”Независимост” № 20 - ЦУИ.


Дата на откриване: 10.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Добричка
Дата на приключване: 9.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари