Обществени консултации

Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

Съгласно изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА, проектът на Наредбата се публикува на Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/ и на интернет страницата на Община Раднево, за предложения и становища, като по този начин на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок от датата на публикуване за изразяване на предложения и становища по проекта на нормативния акт. Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат и в деловодството на Община Раднево и Общински съвет – Раднево, както и на следните e-mail адреси:

obshtina@obshtina.radnevo.net

obs@obshtina.radnevo.net


Дата на откриване: 8.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 7.8.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари