Обществени консултации

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

В изготвения проект на нормативен акт са определени: условията и редът за проектиране на видовете скелета, обвързани с действащите стандарти (БДС) по отношение система за скеле, несистемни скелета с индивидуален проект по чл. 87 ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Наредба № 2 от 2004 г.) (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.), скелета придружавани с наръчник за продукта (информация и набор от указания за монтаж) от производителя; изискванията към продуктите, използвани за направата на скелета; изготвяне на проектна и техническа документация; редът за приемане на скелетата преди тяхната експлоатация, в т.ч. и документирането на този ред и др.

Проектът на наредба е превенция по отношение на риска от настъпване на аварийни и предаварийни ситуации в строителството при спазване на следното:

- определените технически изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и безопасна експлоатация на скелета;

- указаните в проектната документация мерки по безопасност на труда;

- предвидените с плана за безопасност и здраве мероприятия.

 


Дата на откриване: 30.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 30.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари