Обществени консултации

проект на нов Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство – Девин”

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение първо от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, чрез публикуване на настоящия проект на нов Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство – Девин” на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване, да направят предложения и изразят становища по проекта.

Предложенията и становищата по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на електронния адрес на общината: obshtina@devin.bg

 


Дата на откриване: 26.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Девин
Дата на приключване: 26.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари