Обществени консултации

Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ по Програма на Община Ямбол „Децата на Ямбол“

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на Портала за обществени консултации, на официалната интернет страницата на община Ямбол и на стената за обществен достъп в сградата на общинска администрация, Община Ямбол приема предложения и становища относно проекта на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ по Програма на Община Ямбол „Децата на Ямбол“ на e–mail: yambol@yambol.bg или в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7.


Дата на откриване: 24.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Ямбол
Дата на приключване: 24.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари