Обществени консултации

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на Портала за обществени консултации, на интернет страницата на общината и на стената за обществен достъп в сградата на общинска администрация, Община Ямбол приема предложения и становища относно проекта на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на e–mail: yambol@yambol.bg или в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7.


Дата на откриване: 23.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Ямбол
Дата на приключване: 23.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари