Обществени консултации

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол

Настоящият проект на наредбата има за цел да осигури синхронизиране на местната нормативна уредба с действащото българско законодателство и да създаде условия за подобряване управлението на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Ямбол, без риск за човешкото здраве и околната среда.

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на Портала за обществени консултации, на интернет страницата на общината и на стената за обществен достъп в сградата на общинска администрация, Община Ямбол приема предложения и становища относно проекта на нова Наредба за управление на отпадъците на Община Ямбол на e–mail: yambol@yambol.bg или в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7.

 


Дата на откриване: 19.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Ямбол
Дата на приключване: 19.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари