Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката на Община Раднево

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт. В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл. 79 от АПК, при спазване изискванията чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА, Общински съвет - Раднево приема Наредба за символиката на Община Раднево.

Съгласно чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове, когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на портала за обществени консултации.

І. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредбата:

Сега действащата Наредба за символиката на Община Раднево има нужда да бъде актуализирана за да бъде по-ефективна и конкретна в цялостното си съдържание. Практиката по нейното прилагане показва, че някои от текстовете трябва да бъдат прецизирани, с цел по-висока ефективност на работата на Обществената комисия по символиката. Липсват приложения.

ІІ. Цели, които се поставят:

Подобряване на работата на Обществената комисия по символиката и прецизиране на някои от текстовете на Наредбата.


Дата на откриване: 17.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 17.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари