Обществени консултации

Проект на Приоритет 10 „Институционална среда“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Във връзка с Решение № 33 на Министерския съвет от 20.01.2020 г. за одобряване на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, Министерството на правосъдието е определено като едно от водещите ведомства за детайлизиране на стратегията по Приоритет 10 „Институционална среда“. Приоритетът е разработен съобразно указанията на Министерството на финансите и получените становища от представители на съдебната власт. Електронен адрес за изпращане на становища, бележки и предложения: n_todorova-tonkova@justice.government.bg.


Дата на откриване: 12.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари