Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Основните причини, които налагат извършване на промени в действащата Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г., са в резултат на променените обществено-икономически отношения.

Голяма част от терените, предвидени за детски заведения, вече са усвоени. Не са редки случаите, в които части от терените са реституирани и вече застроени. Останалите все още свободни терени, особено в бързоразвиващите в момента територии, са с ограничена площ. Предвидените в наредбата разстояния на сградите за детски заведения от уличната линия и съседните имоти в общия случай налагат недостатъчно пълноценно използване на терените, в които могат да се изградят детски ясли и градини, както и не се отчитат случаите на терени с неправилна форма.

Съгласно действащите изисквания детските заведения могат да се изграждат само като самостоятелни сгради в обособени за целта поземлени имоти. В същото време към момента съществуват голям брой т.нар. филиали, разположени в части от сгради, в които се извършва пълноценно отглеждане и обучение на деца. С оглед намаляване на недостига на места в детските ясли и градини се предлага да отпадне това изискване за детските заведения, независимо от собствеността им.


Дата на откриване: 2.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 16.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 юни 2020 г. 09:28:08 ч.
Aziti

Отстояние до други сгради

Моля също да се определи на какво отстояние могат да се сроят нови и надграждат стари сгради в близост до сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата. Към момента е разрешено да се строи жилищна сграда на три метра от оградата на училище.

Моля също да се провери от 1989 насам, колко сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата са преминали в частна ръка и по какъв начин. За помещения, градинки и площи, които са били създадени и са били използвани за постигане на цели в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата и са били разпродадени след 1989 година, поискано ли е било становище от компетентните органи, какви доводи са дали при отказа от държавната инфраструктура и какви алтернативи са предложели за постигане на целите.

Благодаря Ви предварително.