Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас,  предвид необходимостта от своевременното въвеждане на посочените такси, с които се цели опазване здравето на гражданите в условията на въведената с Решение на Министерски съвет от 13.05.2020 г. извънредна обстановка, съобразяване с нормативните изисквания и привеждане в съответствие нормативните актове. 

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси:  letenteatar_ bs@abv.bg; optransport@abv.bg;  


Дата на откриване: 22.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 4.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари