Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Предложените изменения и допълнения на Наредба № 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт в по-голямата си част целят хармонизиране с Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт (Директива  2004/49/ЕО), отразяват измененията в Закона за железопътния транспорт от 21 юни 2011 г. и допълват съдържанието на годишния доклад за безопасност на Националния орган по безопасност, съгласно чл. 6, § 3, б „Б“ на Решение на Комисията от 26 април 2011 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистема „Инфраструктура“ на трансевропейската конвенционална железопътна система,  чл. 4, § 3, б „Б“ на Решение на Комисията от 26 април 2011 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистема „Енергия“ на трансевропейската конвенционална железопътна система и чл. 6, § 3, б „Б“ на Решение на Комисията от 26 април 2011 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистема „Подвижен състав – „Локомотиви и пътнически подвижен състав“ на трансевропейската конвенционална железопътна система.


Дата на откриване: 14.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.2.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари