Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – общинска собственост

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, можете в 30 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – общинска собственост в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Общината на адрес гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа, както и на електронен адрес: obshtina@ob-shabla.org.


Дата на откриване: 24.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Шабла
Дата на приключване: 24.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари